sp2.png
logo.png
logo (3).png

Szkoła Podstawowa nr 2 w Głogowie, Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie

oraz Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Głogowie
serdecznie zapraszają uczniów klas 1-8 szkół podstawowych
powiatu głogowskiego do udziału w konkursie fotograficznym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Głogowa
oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogowie

Jak dbam o swoje zdrowie?
Sport i rekreacja w mojej miejscowości

Wyniki

 

Klasy I-III
I miejsce - Julian Ionesi

II miejsce - Maksymilian Bednarowski

III miejsce - Alicja Tworkowska

Wyróżnienia:

Aleksander Bobowik

Hubert Sieczkowski

Igor Święch

Maja Lesiuk
 

Klasy IV-VIII
I miejsce - Tomasz Łopusiński

II miejsce - Hanna Lewicka

III miejsce - Maciej Pałatyński oraz Małgorzata Mazurkiewicz

Wyróżnienia:

Błażej Witkowski

Wojciech Wolniak

Nina Tomkowiak

Nadia Florczyk

 

Warunki konkursu:
1. Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży szkół powiatu głogowskiego, nauczycieli.
2. Przedmiotem konkursu są zdjęcia fotograficzne ukazujące ulubione miejsca spotkań i relaksu, sprzyjające
aktywności fizycznej
.
3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu max. 2 zdjęcia. Format zdjęć 15 cm x 21 cm.
4. Zgłoszenie fotografii na konkurs oznacza równocześnie akceptację warunków konkursu i regulaminu oraz
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Nadesłanie (dostarczenie) zdjęć na konkurs jest
równoznaczne z deklaracją, iż zdjęcia nie naruszają dóbr osobistych i materialnych oraz praw autorskich osób
trzecich i zostały wykonane samodzielnie przez osobę zgłaszającą prace, a osoby portretowane wyrażają zgodę na
publikowanie swojego wizerunku.
5. Prace należy czytelnie opisać: imię i nazwisko autora, wiek, adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna artystycznego.
6. Nadesłane prace stają się własnością organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ich publikacji we
wszystkich związanych z konkursem materiałach, z zaznaczeniem nazwiska autora, tytułu pracy i miejsca, które
zajęła w konkursie.
7. Oceny prac dokona Jury powołane przez organizatora. Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.
8. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody i dyplomy oraz wystawa pokonkursowa.

 

 

Etap szkolny do 4.04.2022 r.
prace konkursowe należy dostarczyć lub przesłać na adres: Szkoła Podstawowa nr 2 w Głogowie
Aleja Wolności 74 67-200, Głogów

 

Etap międzyszkolny 20.04.2022 r.
wyłonienie najlepszych z nadesłanych prac

 

Rozstrzygnięcie konkursu 27.04.2022 r.
odbiór dyplomów i nagród indywidualnie,
od godz. 10.00 do godz. 16.00
w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Głogowie przy ul. Jedności Robotniczej 10.