top of page

Krótka historia
Biblioteki Pedagogicznej

  Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie powstała w roku 1952. Pierwszym jej lokum był Wydział Oświaty i Wychowania. Pierwszymi pracownikami w bibliotece byli Pani Jadwiga Mazepanka oraz Pan Franciszek Krassowski.

  W roku 1965 zmienia się lokum biblioteki. W nowo wybudowanym budynku dla Miejskiej Biblioteki Publicznej wydzielono (niestety tylko jeden) pokój, który na długie lata, bo aż do roku 1977, stał się placówką zaspakajającą potrzeby coraz większej liczby nauczycieli zarówno miejskich jak i wiejskich. Od samego początku to jedno pomieszczenie przeznaczone zarówno na zbiory jak i wypożyczalnię i czytelnię było oczywiście niewystarczające.

  W roku 1971 dyrektorem biblioteki została Pani Halina Czopik a w roku 1972 rozpoczęła pracę Pani Irena Kubiak. Ta dwuosobowa obsada utrzymywała się w bibliotece dość długo bo aż do roku 1977. W międzyczasie Miejska Biblioteka Publiczna w Głogowie udostępniła naszej placówce dwa pomieszczenia (ok.100m2), które pozwoliły jedynie na swobodniejsze rozmieszczenie księgozbioru natomiast nie było w dalszym ciągu miejsca na zorganizowanie czytelni a jedynie na wydzielenie małego kącika czytelnianego. Tak więc bibliotekarze pracowali w dalszym ciągu w bardzo trudnych warunkach.Kierownictwo czyni liczne starania aby biblioteka otrzymała wreszcie swój nowy lokal.

  Władze miejskie są bardzo przychylne placówce i rozumieją jej potrzeby. Szczególnie ówczesny Prezydent Miasta Pan Stanisław Majcher oraz Inspektor Wydziału Oświaty Pan Stanisław Knurowski próbują nam pomóc. W wyniku starań władz oświatowych w roku 1982 otrzymujemy nowy lokal. Jest to przełomowe wydarzenie w działalności placówki. Na powierzchni 270 m2 znalazły swoje miejsce: wypożyczalnia, czytelnia, magazyny książkowe, magazyn czasopism, dział opracowania zbiorów.

 Nastąpił dynamiczny rozwój placówki. Dokonano poważnych zmian w istniejących katalogach, poszerzono wydatnie warsztat informacyjno-bibliograficzny. Powstały nowe rodzaje kartotek.

  W roku 1975 po reformie administracyjnej kraju zlikwidowano powiaty i utworzono 49 województw. Wraz z ich likwidacją przestały istnieć lub zmieniły swoją nazwę i zakres kompetencji powiatowe biblioteki pedagogiczne. W województwach zaczęły działać pedagogiczne biblioteki wojewódzkie. Każda z nich prowadziła filie. Nadzór nad bibliotekami pedagogicznymi sprawowało Ministerstwo Oświaty i Wychowania poprzez kuratoria. Od stycznia 1999 roku została wprowadzona nowa reforma administracyjna. Zgodnie z ustawą z 13 października 1998 roku organem prowadzącym dla bibliotek pedagogicznych stał się samorząd województwa. Biblioteka w Głogowie stała się filią Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej Oddział w Legnicy, która na okres przejściowy stała się ogniwem pośrednim w zarządzaniu biblioteką. Od dnia pierwszego stycznia 2001 roku organem prowadzącym dla głogowskiej biblioteki pedagogicznej stał się powiat głogowski. W marcu bieżącego roku powołano do życia Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i biblioteka stała się integralną jego częścią.

  Podstawą prawną do działalności bibliotek tego typu są: Ustawa o bibliotekach z 27.VI.1997 roku Ustawa o systemie oświaty z 7.IX.1991 roku oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15.VII 1999 roku.

  Od września 2004 roku nastąpiły dalsze zmiany w działalności placówki. Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie rozpoczęła swoją działalność w nowych strukturach. Istniejący do tej pory Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego przestał istnieć a na jego miejsce powołano do życia Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie. W skład nowego Centrum weszły trzy instytucje a mianowicie: Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego, Biblioteka Pedagogiczna i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie. PCPPPiDN otrzymało nową siedzibę przy ul. Norwida 3, do której przeniósł się ośrodek doradztwa i poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Biblioteka pedagogiczna natomiast na skutek braku miejsca została w swojej starej siedzibie przy ul. Sikorskiego 1.

  W dniu 30 listopada 2006 roku Starostwo Powiatowe w Głogowie przekazało Dyrekcji PCPPPiDN klucze do nowego budynku biblioteki pedagogicznej. Budynek jest parterowy , ma ponad 400 m2 powierzchni użytkowej i po całościowej modernizacji wygląda przepięknie. Na jednej powierzchni znajduą miejsce : wypożyczalnia, czytelnia, centrum multimedialne , pomieszczenia administracyjne i gospodarcze. Czytelnia mieści księgozbiór podręczny, miejsca dla czytelników oraz centrum multimedialne. Wypożyczalnia oprócz swojej podstawowej funkcji pełni rolę centrum wystawowego w bibliotece.

Pełna historia Biblioteki napisana przez Panią Irenę Kubiak dostępna jest TUTAJ

Obraz1.jpg
2.jpg
IMG_1993.JPG
Obraz2.jpg
20110822396.jpg
IMG_1976.JPG
DSCF1976.JPG
DSCF2257.JPG
IMG_1322.JPG

Dzięki uczestnictwu bibliotek pedagogicznych w projekcie Dolnośląska e-szkoła placówki otrzymały nowe urządzenia do realizacji ważnego dla bibliotek pedagogicznych zadania jakim jest wsparcie nauczycieli w pracy poprzez m.in. proste i szybkie korzystanie z zasobów. Umożliwia to system e-wypożyczalni oraz moduł zasobów cyfrowych Adam.

 

    Rok 2009 to początek wdrażania w województwie dolnośląskim projektuDolnośląska e-szkoła. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. W ramach projektu zakupiono i uruchomiono platformę edukacyjną świadczącą różnorodne e-usługi edukacyjne jej użytkownikom: uczniom, nauczycielom, pedagogom oraz rodzicom.

    W projekcie bierze również udział Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu, dla której najważniejszym zadaniem było uruchomienie elektronicznych wypożyczalni we wszystkich dolnośląskich bibliotekach pedagogicznych. Placówki wyposażono w sprzęt (komputery, drukarki, czytniki kodów kreskowych) oraz oprogramowanie. W końcowych efekcie w 27 dolnośląskich bibliotekach pedagogicznych powstanie możliwość zamawiania i wypożyczania zbiorów drogą elektroniczną.

   Dzięki rozszerzeniu systemu Aleph o moduł zasobów cyfrowych Adam użytkownicy dolnośląskich bibliotek pedagogicznych mają możliwość korzystania z materiałów bibliotecznych w wersji cyfrowej oraz ich zamawiania na swój adres e-mail.

 

Więcej o projekcie w e-wydawnictwie Dolnośląski Informator Bibliotek Pedagogicznych: http://www.dbp.wroc.pl/dibp/index.php?option=com_content&view=article&id=111&Itemid=73

bottom of page