top of page

Procedury bezpiecznego korzystania
z Biblioteki Pedagogicznej w Głogowie
ocedury bezpiecznego korzystania

  1. Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie czynna będzie od poniedziałku do czwartku w godzinach 10.00 -17.00, w piątki w godzinach 8.00-15.00.

  2. Pragnąc umożliwić szerszy dostęp do materiałów biblioteka uruchamia usługę bezpłatnego skanowania wybranych materiałów ze swoich zbiorów (szczegóły w Regulaminie udostępniania kopii fragmentów czasopism/książek).

  3. W czytelni i wypożyczalni może przebywać jednocześnie dwóch czytelników w maseczce lub innym zabezpieczeniu. Pozostali powinni czekać na zewnątrz w odległości przynajmniej 2 m od siebie.

  4. Po wejściu na teren biblioteki czytelnik powinien obowiązkowo zdezynfekować ręce oraz założyć maseczkę i rękawiczki ochronne.

  5. Z ICIM można korzystać maksymalnie 1 godz. w maseczce ochronnej i rękawiczkach.

  6. Pracownicy wykonują swoją pracę przy odpowiednim zabezpieczeniu i zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa, zaopatrzeni w rękawice jednorazowe, maski lub przyłbice, oddzieleni od czytelnika płytą pleksi.

  7. W placówce wyznaczono, zabezpieczono i odpowiednio oznaczono miejsce do kwarantanny oddawanych książek, która potrwa min. 3 dni.

  8. Co 2 godz. nastąpi 10 min. przerwa w celu zdezynfekowania pomieszczenia, w którym przebywają użytkownicy biblioteki (drzwi, klamek, pleksi i podłogi).

  9. W widocznym miejscu umieszczone zostaną informacje o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa przez czytelników.

bottom of page