top of page

     Kontakt !

+ + + + + + + + + + + + + + +  

Śledź nas:

  • b-facebook
  • b-tbird
  • b-googleplus

+ + + + + + + + + + + + + + +  

PCPPPiDN

Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie​

ul. Jedności Robotniczej 10

67-200 Głogów         tel. 76-72-72-598

 

[

]

+ + + + + + + + + + + + + + + + +  

PCPPPiDN w Głogowie www.pcpppidn.eu

+ + + + + + + + + + + + + + + + +  

Opłaty za przetrzymanie książek można wpłacać na konto:

 

Nr konta 68 1240 1486 1111 0010 6871 5196

Bank Pekao S.A.

Prosimy o wysłanie potwierdzenia wpłaty drogą mailową (glogow@dbp.wroc.pl)

bottom of page