top of page

Kurs

"Sporządzanie opisów bibliograficznych książek w formacie MARC 21"

na platformie eLerningowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu

Format MARC 21

Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla książki, pod red. K. Grzędzińskiej, Warszawa 2012

MARC (MAchine-Readable Cataloging) jest formatem który, zgodnie z normą ISO 2709:1996 (PN-ISO 2709:1998), służy do zapisu i wymiany danych. Używany jest w bazach katalogowych i bibliograficznych. Dane są porządkowane i ujednolicone tak, by odpowiednio zaprojektowane oprogramowanie mogło je prawidłowo zinterpretować.

 

MARC 21 dla danych bibliograficznych i wzorcowych jest jedną z najbardziej rozpowszechnioną strukturą z rodziny MARC wykorzystywanych obecnie w bazach katalogowych na świecie. Format MARC 21 został opracowany i jest utrzymywany przez Network Development and MARC Standards Office w Bibliotece Kongresu (USA) we współpracy z Biblioteką Narodową Kanady.

 

Główne cechy rekordu w formacie MARC to:

 

 • zmienna długość rekordu i jego elementów,

 • podział na jednoznacznie identyfikowane pola i podpola,

 • obecność wskaźników,

 • powtarzalność pól i podpól.

 

Format składa się z następujących elementów:

 

 • etykiety rekordu - zawierającej zakodowane informacje o rekordzie, umożliwiające jego prawidłowe przetwarzanie przez system (pozycje znakowe od 00 do 23)

 • tablicy adresów - informacji pozwalających na identyfikację i lokalizację poszczególnych danych w rekordzie (pozycja znakowa 24).

 • pól danych rekordu - oznaczonych 3-znakowymi etykietami, które identyfikują zawartość pól (np. 100, 245), które dzielimy na:

  • pola stałej długości - pola danych kontrolnych (001-008) - składające się z kodowanych pozycji znakowych o ustalonej długości i formacie (np. format zapisu daty)

  • pola zmiennej długości (010-999) – obejmują wskaźniki (decydujące głównie o wyświetleniu lub indeksacji pól) i podpola, w których podaje się określone przez format dane.

 

Format MARC 21 w Polsce:

(materiały przygotowane przez Bibliotekę Narodową)

 

 

bottom of page