top of page

Sieć Współpracy i Samokształcenia
dla nauczycieli bibliotekarzy

20220608_111037.jpg
Podręczniki w bibliotece szkolnej
08.06.2022 r.

Ósmego czerwca w Bibliotece Pedagogicznej spotkali się nauczyciele bibliotekarze powiatu głogowskiego. Pani Urszula Lewocka przedstawiła najnowsze informacje dotyczące gospodarowania podręcznikami w nowym roku szkolnym 2022/2023, z uwzględnieniem szczególnej sytuacji związanej z obsługą dzieci z Ukrainy. Następnie uczestnicy spotkania wymienili swoje doświadczenia dotyczące zarządzania podręcznikami i ćwiczeniami.

Było to ostatnie spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia w roku szkolnym 2021/2022. 

Pisanie na komputerze
Canva - graficzne rewolucje
22.03.2022 r.

22 marca 2022 r. o godzinie 11.00 spotkaliśmy się online na szkoleniu "Canva - graficzne rewolucje – proste narzędzia, zachwycające efekty". Osiemnaście osób poznało różnego rodzaju funkcje i możliwości tworzenia multimedialnych materiałów informacyjnych, promocyjnych czy edukacyjnych w programie Canva. Spotkanie poprowadziła Pani Alina Dyrek - edukator Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu.

 

Pisanie na komputerze
Kreator zadań
07.12.2021 r.

Siódmego grudnia nauczycieli należący do Sieci Współpracy i Samokształcenia uczestniczyli w szkoleniu online pt.: "Kreator zadań na każdą lekcję na zintegrowanej platformie edukacyjnej". Spotkanie poprowadziła Pani Beata Malentowicz, edukator Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu.

Na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej udostępnione są materiały dzięki którym nauczyciele mogą przygotować zajęcia: tradycyjne i zdalne, synchroniczne, jak i asynchroniczne, indywidulane i zespołowe. Pani Beata pokazała uczestnikom jak tworzyć własne materiały oraz jak edytować te już dostępne. Nauczycieli dowiedzieli się jak tworzyć ścieżki edukacyjne i jak udostępniać materiały innym użytkownikom.

uczestnicy szkolenia
Spotkanie organizacyjne
06.10.2021 r.

W dniu 06.10.2021 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Głogowie gościli nauczyciele bibliotekarze należący do Sieci Współpracy i Samokształcenia. Prowadząca spotkanie, pani Urszula Lewocka, omówiła plan działań sieci na rok szkolny 2021/2022. Omówione zostały także działania i plany uczestników związane z Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

 

Podczas spotkania odbył się także krótki warsztat poświęcony wykorzystaniu Kart Grabowskiego na lekcjach. Przedstawiona została metodyka pracy z kartami, a każdy uczestnik spotkania mógł zapoznać się w praktyce z omówionymi grami i zabawami. Nauczyciele zgodnie uznali, że karty pozwolą im uatrakcyjnić zajęcia i obudzić w swoich uczniach pasję do matematyki.

 

Prowadząca szkolenie
Pracuję w chmurze
21.04.2021 r.

21 kwietnia 2021 r. w godz. 11.00-13.00 odbędzie się szkolenie online "Pracuję w chmurze - tworzenie, współpraca, zarządzanie i dzielenie się zasobami".

Cele szkolenia: 

- poznanie łatwych aplikacji do gromadzenia i udostępniania różnego rodzaju zasobów internetowych, 
- tworzenie materiałów informacyjnych czy edukacyjnych z wykorzystaniem "chmury" jako nowoczesnej metody zastosowania TIK w procesie nauczania jak i pracy bibliotekarza.

Omawiane treści: 

- gromadzenie zasobów i ich udostępnianie na przykładzie Symbaloo, Pocket - demonstracja i praca w wybranym programie,
- współpraca w chmurze, zarządzanie (zasobami lub projektem) - Trello i Todoist - demonstracja i praca w programie,
- wykorzystanie usług OneNote, Forms (Microsoft Office),
- współpraca i udostępnianie materiałów w GoogleDrive: Jamboard oraz Moje mapy. 

Prowadząca szkolenie
Przydatne aplikacje do internaktywnych zadań
24.09.2020 r.

W dniu 24.09.2020 w Bibliotece Pedagogicznej w Głogowie gościli nauczyciele bibliotekarze uczestniczący w Sieci Współpracy. Ich obecność związana była z warsztatem pt. "Przydatne aplikacje do interaktywnych zadań". Warsztat poprowadziła Pani Beata Malentowicz, nauczyciel bibliotekarz Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu.

 

Celem warsztatu było poznanie przykładowych narzędzi Web 2.0 do wykorzystania w codziennej pracy nauczyciela i bibliotekarza oraz nabycie umiejętności tworzenia własnych interaktywnych materiałów dydaktycznych. Uczestnicy poznali m.in. aplikacje: Wordwall, Storyboard, ClasroomScreen, ThingLink, Puzzle Factory, Word Art, jak również dowiedzieli się jak stworzyć i wykorzystać kody qr.

 

uczestnicy szkolenia
Internet - warsztat pracy nauczyciela i bibliotekarza
14.01.2020 r.
uczestnicy szkolenia
Programowanie jest łatwe
8.10.2019

  Czternastego stycznia w Bibliotece Pedagogicznej      w Głogowie spotkali się nauczyciele bibliotekarze uczestniczący w Sieci Współpracy i Samokształcenia. Tematem spotkania był Internet jako warsztat pracy nauczyciela i bibliotekarza.

 Prowadząca szkolenie Elżbieta Kowalewska z Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu podkreśliła fakt, że współczesny bibliotekarz to nie zakurzona osoba schowana między regałami, lecz broker informacji. W dzisiejszej dobie  bibliotekarz sprawnie operuje nowoczesnymi narzędziami, wyszukuje informacje i zna zasoby otwartych materiałów edukacyjnych, a także jest w stanie popularyzować zagadnienia związane z prawem autorskim.

 Celem szkolenia było  poznanie otwartych zasobów edukacyjnych dostępnych w Internecie możliwych do zastosowania na wszystkich etapach kształcenia oraz w bibliotekach,poznanie zasad wykorzystywania ich w zgodzie z prawem.  

  W trakcie szkolenia podjęto dyskusję nad ideą otwartych zasobów edukacyjnych. Poruszono takie kwestie jak:

– czym jest edukacja oparta na otwartych zasobach?
– jaki wpływ na uczenie się przez całe życie mają aplikacje mobilne?
– jak korzystać z niezliczonych zdigitalizowanych zasobów muzeów i bibliotek?
– jak to robić nie naruszając praw autorskich?

Prelegentka poruszyła tak istotne zagadnienia, jak:

 • prawo autorskie,

 • Creative Commons i Otwarte Zasoby Edukacyjne,

 • biblioteki cyfrowe i repozytoria,

 • otwarte zasoby cyfrowe – przykłady różnych inicjatyw,

 • rozwiązania wspomagające procesy realizowane za pomocą otwartych zasobów edukacyjnych,

 • prezentacja wybranych narzędzi pomocnych w codziennej pracy (prezi, canva, padlet).

Prowadząca zachęciła uczestników do korzystania ze wszystkich możliwości jakie daje Internet. Zwróciła uwagę na fakt, że zasoby edukacyjne Internetu są bardzo różnorodne. Istnieją dobre portale edukacyjne, które publikują materiały ze wszystkich dziedzin nauki, a prezentowane przez nie treści przygotowane są z największą starannością i dbałością o poprawność merytoryczną, metodyczną i językową. Wybierając zasoby edukacyjne, powinniśmy zwracać szczególną uwagę na ich jakość i zgodność treści z nową podstawą programową. Przypomniała, że jakość edukacji w dużej mierze zależy od nauczycieli, których zadaniem jest dostosowanie metod nauczania  do zmieniającej się rzeczywistości, wzbogacając tym samym warsztat pracy o nowe technologie i nowe podejście do nauczania.

Urszula Lewocka

Podczas warsztatu uczestnicy zapoznali się z zasadami nauczania programowania jako rozwiązywania problemów na bazie logicznego i algorytmicznego myślenia. Wybrali środki dydaktyczne i poznali dostępne aplikacje cyfrowe, ponadto wykorzystali gotowe oraz przygotowali własne pomysły i materiały dydaktyczne dostosowane do wieku ucznia.

Tematyka warsztatu:
- Jaka jest rola nauki programowania w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej?​
- Nowe umiejętności i spodziewane efekty – informatyka w szkole.​
- Co wprowadza nowa podstawa programowa?​ - wyzwania w realizacji kształcenia informatycznego.​
- Jak uczyć programowania bez komputera?​ - czyli programowanie offline.
- Pomoc w sieci.

 

Spotkanie poprowadziła pani Beata Malentowicz - pracownik Dolnośląskiej Biblioteki we Wrocławiu.

Roboty w szkole
01.04.2019

  Trzynastu nauczycieli bibliotekarzy 1 kwietnia 2019 r. uczestniczyło w szkoleniu pt. "Roboty w szkole - czy to jest możliwe?". Spotkanie poprowadził pan Mateusz Krasicki uczestnik naszej sieci (nauczyciel bibliotekarz SP w Serbach).

  Prowadzący pokazał korzyści płynące z nauczania programowania w szkołach, zaprezentował dostępne modele robotów (ich konstrukcję i możliwości). Uczestnicy mogli zaprogramować roboty marki Photon oraz zbudować roboty z klocków Lego.

 

20190318_121223.jpg
Wstęp do myślografii
18.03.2019

  18 marca 2019 r. nauczyciele bibliotekarze należący do Sieci Współpracy i Samokształcenia mogli uczestniczyć w warsztatach dotyczących myślenia wizualnego.

 Piętnastu nauczycieli dowiedziało się czym jest myślenie wizualne, jakie są jego rodzaje i czym się różnią. Zaznajomili się z terminem "myślografia" i jego historią. Prowadząca pokazał przykłady zastosowania myślenia wizualnego w nauczaniu (i nie tylko).

 

Akademia trenera
 
12.12.2018

12 grudnia 2018 r. odbyło się szkolenie pt. "Akademia trenera - jak wykorzystać kompetencje cyfrowe uczniów", które przeprowadziła pani Beata Malentowicz z Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Głogowie.

 

Podczas szkolenia prowadząca pokazała w jaki sposób wykorzystać kompetencje medialne uczniów do nauki i uczenia się. Zaprezentowała pomysły i przykłady wykorzystania mediów w pracy z uczniami (plakat, reportaż, słuchowisko, trailer, fotoreportaż, animacje czy remiksy). Wskazała metody pracy w edukacji medialnej, jak przygotować się do zajęć oraz w jaki sposób efektywnie pracować z grupą.

 

Nauczanie zakładkowe
17.04.2018 r.

Serdecznie zapraszamy na warsztaty pt. "Nauczanie zakładkowe"".

 

Tematyka:
- etapy oraz zalety metody odwróconej lekcji
- przydatne narzędzia online do tworzenia interaktywnych filmów
- aplikacja Symbaloo, dzięki której można uporządkować swoje ulubione strony www: zakładki (w formie kafelków) zapisane są w chmurze; program pozwala również przygotować lekcję online dla uczniów - można dodawać różne treści multimedialne (filmy, artykuły, quizy, gry edukacyjne itp.); lekcję można opublikować w Internecie lub udostępnić przez kod dostępu; nauczyciel ma możliwoć monitorowania postępów uczniów, program zapisuje wyniki wszystkich, którzy uruchomili lekcję i rozwiązywali zadania.

 

Warsztaty odbędą się 17.04.2018 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Głogowie,
Ul. Jedności Robotniczej 10.
Rozpoczęcie konferencji o godzinie 11:00
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji na adres email: glogow@dbp.wroc.pl lub telefonicznie: 76/ 7272598 (Biblioteka Pedagogiczna) do 14.05.2018 r.
 

Nauczyciel bibliotekarz jako (nie)świadomy biblioterapeuta
28.03.2017 r.

28 marca 2017 w Bibliotece Pedagogicznej w Głogowie odbyły się warsztaty pt. "Nauczyciel bibliotekarz jako (nie)świadomy biblioterapeuta".

Celem było zainspirowanie nauczycieli bibliotekarzy metodą dialogu, którą mogą wykorzystać w pracy z uczniami. Poprzez odpowiednio dobraną książkę mogą pomóc czytelnikowi/uczniowi rozwiązać jego trudne problemy, wpłynąć na właściwe funkcjonowanie wśród rówieśników, wspomóc jego twórcze i aktywne działania.

Warsztaty przeprowadziła pani Urszula Tobolska          z Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu

Uczestnicy szkolenia
RODO w bibliotece
26.09.2018

W dniu 26.09.2018 w Bibliotece Pedagogicznej w Głogowie gościli nauczyciele. Ich obecność związana była ze szkoleniem pt. "RODO w bibliotece", które przeprowadził Inspektor Ochrony Danych Osobowych PCPPPiDN w Głogowie pan Jędrzej Bajer.

 

Czternastu nauczycieli dowiedziało się jakie są zasady bezpiecznego użytkowania sprzętu IT, korzystania z Internetu oraz poczty elektronicznej. Prowadzący zaznajomił uczestników z definicjami znajdującymi się w Rozporządzeniu o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r.; mówił o legalności przetwarzania danych osobowych oraz ich ujawniania i powierzania. 

 

Gry literackie - motywująca nauka i zabawa
27.10.2017 r.

Gra literacka to skuteczna i niezwykle atrakcyjna metoda popularyzująca czytanie, kształtująca kompetencje czytelnicze oraz motywująca do nauki poprzez zabawę. 

Podczas szkolenia, które przeprowadziła pani Beata Malentowicz z Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu, zostały przedstawione:
- zasady tworzenia gier literackich - założenia, cele, adresat, miejsce
- rodzaje gier gra miejska --> gra edukacyjna --> gra terenowa/ literacka
- przykładowe pomysły
- tworzenie fabuły, scenariusz, zasady (regulamin)
- organizacja i przeprowadzenie gry.

Czytelnik oporny - jak z nim pracować?
25.01.2017 r.

Serdecznie zapraszamy na warsztaty "Czytelnik oporny jak z nim pracowć?".

 

Spotkanie będzie próbą zdefiniowania kim jest czytelnik oporny i jak z nim pracować.Zostaną omówione zagadnienia:
- przyczyny nieczytania przez młodzież w różnym wieku,
- formy pracy podejmowane przez bibliotekarzy z czytelnikiem trudnym i opornym,
- sposoby dotarcia do czytelnika opornego,
- informacje jak dobrać literaturę, która może zachęcić go do czytania,
- przykłady form pracy w bibliotece, dzięki którym czytelnik oporny może zostać użytkownikiem biblioteki.

 

Konferencja odbędzie się 25.01.2017 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Głogowie,
Ul. Jedności Robotniczej 10.
Rozpoczęcie konferencji o godzinie 11:30
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji na adres email: glogow@dbp.wroc.pl lub telefonicznie: 76/ 7272598 (Biblioteka Pedagogiczna) do 18.01.2017 r.
 

2016

Jak zachęcić do czytania - zrób to inaczej"
14.12.2016 r.

Serdecznie zapraszamy na warsztaty "Jak zachęcić do czytania - zrób to inaczej".

Omawiane treści:

- zaprezentowanie różnych form i działań motywujących do czytania na różnych etapach edukacyjnych,

- przedstawienie metod pracy z książką, które mają na celu popularyzowanie książek i czytanie.

 

Warsztaty odbędąsię 14.12.2016 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Głogowie,
Ul. Jedności Robotniczej 10.
Rozpoczęcie konferencji o godzinie 11:30
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji na adres email: glogow@dbp.wroc.pl lub telefonicznie: 76/ 7272598 (Biblioteka Pedagogiczna)
 

Prezentacje - nowe narzędzia, jakość i funkcjonalność

27 kwietnia 2016 r. odbyły się warsztaty dla uczestników Sieci Współpracy i Samokształcenia dla nauczycieli bibliotekarzy. Spotkanie poprowadził pan Jacek Ścibor - nauczyciel informatyki i administrator sieci w Zespole Szkół w Chrząstawie Wielkiej pod Wrocławiem; pomysłodawca, założyciel i administrator grupy najbardziej innowacyjnych nauczycieli – Superbelfrzy. Temat warsztatów brzmiał: Prezentacje - nowe narzędzia, jakość i funkcjonalność.

Prowadzący pokrótce omówił zasady budowania prezentacji, zwrócił uwagę na najczęstsze błędy w ich tworzeniu, a także zaprezentował najnowsze trendy w prezentowaniu danych.

Uczestnicy dowiedzieli się jak, krok po kroku, przygotować prezentacje w programach Emaze i Strut.

Koneferencja
26.10.2015 r.

PCPPPiDN Biblioteka Pedagogiczna  w Głogowie serdecznie zaprasza wszystkich nauczycieli bibliotekarzy na konferencję która odbędzie się w dniu 26 października 2015 roku o godzinie 12:00 w Bibliotece Pedagogicznej  w Głogowie, ul. Jedności Robotniczej 10.

 

Podczas spotkania omówione zostaną zadania bibliotek pedagogicznych i szkolnych w świetle obowiązujących aktów prawnych. Zdiagnozowane zostaną potrzeby i problemy pracy nauczycieli bibliotekarzy. Przedstawiony zostanie program pracy sieci współpracy i samokształcenia. Uczestnikom sieci zaproponowane zostanie wsparcie w formie szkoleń stacjonarnych i wyjazdowych, zgodnie z ich aktualnymi potrzebami. Nauczyciele będą mieli okazję zapoznać się również z nowościami wydawniczymi z zakresu bibliotekarstwa, pedagogiki i psychologii oraz z kolekcją multimediów.

 

Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 21.10.2015.

Prawno-organizacyjny aspekt bibliotek szkolnych
24.10.2016 r.

Serdecznie zapraszamy na konferencję "Prawno-organizacyjny aspekt bibliotek szkolnych".

 

Celem  konferencji jest zapoznanie uczestników ze zmianami w zakresie nadzoru pedagogicznego, jakie weszły w życie w ostatnim okresie.
Na konferencji przedstawiony zostanie również krótki przegląd dokumentacji bibliotecznej.

 

Konferencja odbędzie się 24.10.2016 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Głogowie,
Ul. Jedności Robotniczej 10.
Rozpoczęcie konferencji o godzinie 12:00
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji na adres email: glogow@dbp.wroc.pl lub telefonicznie: 76/ 7272598 (Biblioteka Pedagogiczna) do 20.10.2016 r.
 

Zrób pierwszy krok do mobilności

Serdecznie zapraszamy na warsztaty "Zrób pierwszy krok do mobilności - aplikacje i narzędzia". Warsztaty odbędą się 9 marca 2016 r. (środa) o godz. 11.00 w Bibliotece Pedagogicznej w Głogowie.

 

 • Cel szkolenia: 

  - wskazanie sposobów i możliwości wykorzystania smartfonów i tabletów w edukacji,
  - poznanie bezpłatnych aplikacji mobilnych przydatnych w edukacji,

 • Omawiane treści: 
  - model BYOD
  - prezentacja narzędzi do zbierania danych,inforamcji zwrotnych (testy, quizy, cyfrowa burza mózgów, ankiety)
  - przedstawienie aplikacji do edycji zdjęć,
  - przykłady gier edukacyjnych.

Zaproszenie do sieci

Zapraszamy nauczycieli bibliotekarzy wszystkich typów szkół do udziału w pracy sieci współpracy i samokształcenia.

Celem pracy sieci w bieżącym roku szkolnym  jest poszerzenie wiedzy i kompetencji w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy bibliotek szkolnych i pedagogicznych, wymiana doświadczeń oraz wzajemne wsparcie.

W roku szkolnym 2015/2016 będziemy poznawać programy i usługi sieciowe, które znajdują zastosowanie w działalności promocyjnej i edukacyjnej. Realizując kierunki polityki oświatowej państwa będziemy propagować rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz sposoby upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Uczestnicy sieci będą spotykać się raz na kwartał. Spotkania będą miały charakter warsztatów, lekcji otwartych oraz konferencji wyjazdowych.

Zapisy trwają do 13 listopada 2015 r. Ilość miejsc jest ograniczona. Udział w sieci jest bezpłatny.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Sieć Współpracy i Samokształcenia dla nauczycieli humanistów 2013-2015
Ostatnie spotkanie sieci

Ostatnie spotkanie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli humanistów odbyło się w Bibliotece Pedagogicznej 15.06.2015. Było to podsumowanie dwóch lat współpracy, gdyż zdecydowana większość członków sieci ( 19 osób) uczestniczyła w szkoleniach przez kolejne 2 lata szkolne. Przez cały okres funkcjonowania sieci nauczyciele podnosili swoje kompetencje w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych.

W roku szkolnym 2014/2015 warsztaty prowadził mgr Jarosław Janikowski. Omawiał zagadnienia dotyczące: pracy z programem Excel, tworzenia stron www, programów graficznych i tworzenia i wykorzystywania gier interaktywnych.

Jak wynika z analizy ankiet ewaluacyjnych, uczestnicy szkoleń odnieśli z nich wiele korzyści. Pozytywnie oceniali zarówno pracę koordynatora i szkoleniowca. Wysoko oceniona została realizacja celów sieci oraz użyteczność omawianych treści.

Wśród mocnych stron pracy w sieci respondenci wymieniali najczęściej możliwość wymiany doświadczeń, nabywanie nowych umiejętności i podnoszenie kompetencji, poznawanie nowych technologii informacyjnych.

Dziękuję wszystkim uczestnikom sieci za chęć współpracy oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach i zachęcam do wykorzystywania zdobytych umiejętności w pracy edukacyjnej.

Tworzenie i wykorzystywanie gier interaktywnych

W dniu 11.05.2015 r. odbyły się ostanie z zaplanowanych warsztatów sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli humanistów.
Na spotkanie przybyło 23 nauczycieli współpracujących w sieci. Tematyka zajęć była ustalona wcześniej i dotyczyła projektowania i wykorzystywania gier interaktywnych.
Celem zajęć było wyposażenie nauczycieli w wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania gier interaktywnych i wykorzystywania ich na zajęciach edukacyjnych. W trakcie warsztatów uczestnicy zostali zapoznani z darmowymi aplikacjami służącymi do tworzenia gier przydatnych w procesie dydaktycznym.
W części podsumowującej warsztaty przyszła kolej na ćwiczenia praktyczne i każdy z uczestników samodzielnie wykonał prostą krzyżówkę.

Tworzenie stron www z darmowym kreatorem WIX

Kolejne warsztaty Sieci Współpracy i Samokształcenia dla nauczycieli humanistów miały miejsce 16.02.2015 r. Realizując ustalony na wstępie program nauczyciele spotkali się, aby ćwiczyć tworzenie stron www. Kilku nauczycieli prowadzi już takie strony w swoich placówkach. Jednak dla większości było to nowe zagadnienie. Prowadzący warsztaty Pan Jarosław Janikowski - omówił podstawowe kwestie związane z teorią projektowania stron internetowych. Po części teoretycznej uczestnicy zajęć przeszli do części praktycznej. Pod koniec zajęć wielu miało przygotowane projekty ćwiczeniowych stron internetowych.


Koordynator Sieci
Urszula Lewocka

GIMP

Nauczyciele współdziałający  w Sieci Współpracy i Samokształcenia dla nauczycieli humanistów spotkali się 16.03.2015 r., w liczbie 23 osób. Były to już 3 warsztaty. Temat spotkania to: ” Praca z programami graficznymi (GIMP) – projektowanie zaproszeń, dyplomów.”

Celem warsztatów było:

Wyposażenie nauczycieli w wiedzę i umiejętności  z zakresie pracy z programami graficznymi.  

 • Kształcenie i doskonalenie umiejętności w zakresie stosowania technologii komputerowej i informatycznej nauczycieli.

 • Doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie tworzenia plików graficznych.

 • Zapoznanie nauczycieli z darmowymi aplikacjami służącymi do tworzenia grafiki komputerowej i obróbki zdjęć.

Prowadzący omówił zagadnienia dotyczące zasad stosowania programów graficznych. Przybliżył zebranym rodzaje dostępnych programów graficznych oraz podstawy obsługi programu GIMP. Po części teoretycznej przyszła kolej na zajęcia praktyczne. Uczestnicy spotkania wykonywali ćwiczenia praktyczne w tworzeniu prostej grafiki. Na zakończenie  szkoleniu uczestnicy wykonali ćwiczeniowe projekty dyplomów.

Praca z programem Excel

Dnia 15.12.2014r. grupa nauczycieli humanistów spotkała się z na pierwszych warsztatach w nowym roku szkolnym 2014/2015. Warsztaty prowadził Pan Jarosław Janikowski. Podczas spotkania nauczyciele nabywali wiedzę teoretyczną oraz praktyczną, konieczną do korzystania z arkusza kalkulacyjnego EXCEL na poziomie podstawowym.

Podstawowym celem zajęć było zwiększenie efektywności pracy i kwalifikacji zawodowych oraz tworzenie dokumentacji i wykonywanie obliczeń na poziomie podstawowym. Spotkanie to dało uczestnikom możliwości poszerzenie praktycznych umiejętności w wykorzystywaniu Excela w pracy zawodowej (np.: obsługa dziennika internetowego).

Koordynator Sieci
Urszula Lewocka

Spotkanie organizacyjne
Spotkanie rekrutacyjne

21.10.2014r. miało miejsc kolejne spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia dla nauczycieli humanistów.

Było to już spotkanie tzw. „Organizacyjne”. Cała grupa współpracująca w Sieci dla nauczycieli humanistów liczy 24 osoby. Są wśród nich nauczyciele j. polskiego, angielskiego, historii, edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcyświetlicy, nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjne, bibliotekarze i nawet jeden nauczyciel informatyki. Obecni na spotkaniu potwierdzili wybór oferty tematycznej na rok szkolny 2014/2015 oraz tematy poszczególnych modułów warsztatowych.

 

W bieżącym roku grupa będzie kontynuowała tematykę TIK.  W ramach tej oferty nauczyciele zdobędą nowe umiejętności  w zakresie:

 • Pracy z programem Excel

 • Tworzenia stron www z darmowym kreatorem WIX.

 • Pracy z programami graficznymi(GIMP)– projektowanie zaproszeń, dyplomów.

 

 • Projektowania i wykorzystania gier interaktywnych.

W dniu 23.09.2014 w Bibliotece Pedagogicznej w Głogowie gościli nauczyciele. Ich obecność związana była z projektem pn.: Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego.

 

Na spotkanie rekrutacyjne do Sieci Współpracy i Samokształcenia dla nauczycieli humanistów przyszło 14 nauczycieli. Wszyscy obecni wyrazili chęć doskonalenia swoich kompetencji w zakresie TIK i wypełnili deklaracje uczestnictwa w Sieci.

 

Spotkanie rekrutacyjne
Spotkanie rekrutacyjne
bottom of page