top of page

Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna

Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna (UKD) jest modyfikacją Klasyfikacji Dziesiętnej Deweya, dokonaną przez dwóch prawników belgijskich: Paula Otleta i Henriego La Fontaine’a. W 1907 roku Institut International de Documentation (IID) opublikował stereotypowy przedruk pod tytułem "Manuel du repertoire bibliographique universel", który uznano za pierwsze wydanie UKD. Obecnie standard ten nosi numer FID No 68 (Fédération Internationale d'Information et de Documentation). UKD zyskała szerokie zastosowanie w bibliotekach na całym świecie, a jej tablice publikowane są w 23 językach.

 

Tablice UKD wydawane są w pięciu wariantach:

 

wydania pełne,

wydania pośrednie,

wydania skrócone,

wydania bardzo skrócone,

wydania specjalne.

 

 

Kartoteka wzorcowa Uniwesalnel Klasyfikacji Dziesiętnej

 

Schemat UKD jako narzędzie do internetowej prezentacji kolekcji bibliotecznej — założenia / Szymon Kiełpiński

 

Schemat UKD zgodny z aktualnymi tablicami P058 z 2006 r. Wersja rozszerzona / oprac. Adam Stopa

 

Zmiany symboli UKD wprowadzone do tablic UDC- P058 w stosunku do tablic UDC-P022 / Teresa Turowska

 

Koc Ewa, Zrozumieć UKD // "Biblioteka – szkolne centrum informacji" 2009, nr 2, s. 26-29

bottom of page