top of page

Warsztaty dla nauczycieli-bibliotekarzy

 

Dolnośląski Festiwal Nauki

 

Dolnośląski Festiwal Nauki jest imprezą popularnonaukową organizowaną co roku we wrześniu (edycja stacjonarna) i październiku (sesje wyjazdowe w Legnicy, Zgorzelcu, Dzierżoniowie, Głogowie, Jeleniej Górze, Wałbrzychu, Ząbkowicach Śląskich oraz Bystrzycy Kłodzkiej) przez wyższe uczelnie Wrocławia, instytuty Polskiej Akademii Nauk oraz środowiska pozauczelniane. Jest adresowany do wszystkich interesujących się nauką, kulturą, sztuką, ciekawymi zjawiskami otaczającego nas świata.

 

W zamierzeniu Festiwal Nauki ma być wielką "pigułką edukacyjną" - w krótkim czasie można wysłuchać ciekawych wykładów, brać udział w dyskusjach z uczonymi, zwiedzać na co dzień niedostępne laboratoria i warsztaty badawcze przyrodników, lekarzy, inżynierów, humanistów i artystów.

żródło: http://www.festiwal.wroc.pl/2015/index.php?c=about&id=5

Sieć Współpracy i Samokształcenia dla nauczycieli humanistów

 

 

Sieci Współpracy i Samokształcenia, to jeden z elementów zmodernizowanego systemu doskonalenia  i wspomagania szkół w ramach projektu "Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego”. Należy przez to rozumieć zespół ok.20-25 dyrektorów i nauczycieli/lek z różnych szkół/przedszkoli, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą, szczególnie w zakresie rozwiązywania problemów i dzielenia się doświadczeniem.

źródło: http://www.pcpppidn.eu/doskonalenie/index.php/rtl-demos

Lekcje biblioteczne

 

 

Lekcje biblioteczne są jedną z podstawowych form dostarczania informacji o funkcjonowaniu, zbiorach i ofercie Biblioteki. Uczą także korzystania ze źródeł oraz pozyskiwania potrzebnych informacji.

 

Wycieczka edukacyjna do biblioteki pedagogicznej może stanowić atrakcyjną formę zajęć, np. w ramach ścieżki czytelniczej i medialnej. Zetknięcie się uczniów z większą biblioteką umożliwia poznanie nowoczesnego warsztatu informacyjnego, uczy samodzielnego korzystania ze zbiorów innych bibliotek niż szkolna.

bottom of page