top of page

"Przerobić poetę"

29.10.2014 r.

 

 

Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych zaprosiłyśmy do naszej placówki nauczycieli – bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotekach szkolnych. Spotkanie odbyło się 29.10.2014r.

 

Zaproszenie przyjęło 20 nauczycieli. Mieli oni sposobność spotkania z poetką Eweliną Tołopiło. W trakcie spotkania wysłuchali wierszy autorki, oraz poznali kilka ciekawych metod przybliżenia poezji uczniom.

Prowadząca spotkanie

Więcej o warsztatach dla nauczycieli bibliotekarzy

w zakładce:

"Sieci Współpracy i Samokształcenia

dla nauczycieli bibliotekarzy"

szkolenie online

Emaze

profesjonalne i niesamowite cyfrowe projekty - twórz i udostępniaj

18.11.2020 r.

Warsztaty "Emaze" odbyły się online, a poprowadziła je Pani Beata Malentowicz z Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu. Udział w nich wzięło 22 nauczycieli powiatu głogowskiego.

Celem szkolenia było zapoznanie z dostępnym online serwisem i narzędziem do tworzenia prezentacji multimedialnych, e-kartek i albumu zdjęć w serwisie Emaze
oraz samodzielne wykonanie prezentacji, e-kartki czy albumu ze zdjęciami z wykorzystaniem edytora.

Uczestnicy poznali podstawowe informacje o serwisie Emaze i ogólne zasady tworzenia prezentacji. Nauczyli się jak przygotowywać prezentację lub album z fotografiami na konkretny temat czyli jak wykorzystać właściwe funkcje programu. Bardzo pomocne jest to, że niezależnie od tego, czy przygotowujemy kartkę z życzeniami, album ze zdjęciami czy prezentację korzystamy z tych samych narzędzi dostępnych do wstawiania tekstu, ilustracji, zdjęć, filmów i innych dostępnych w edytorze.

Dziękujemy Pani Beacie za kolejne fantastyczne szkolenie, a uczestnikom za aktywny w nim udział.

 

szkolenie online

Tablice multimedialne - cyfrowe narzędzia do przygotowania zdjęć oraz tworzenia wspólnych kolekcji

22.10.2020 r.

 

Warsztat online dla nauczycieli szkół powiatu głogowskiego przeprowadziła pani Beata Malentowicz z Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu. Rozpoczął się on o godz. 14.00 i trwał 2 godziny, a uczestniczyło w nim 15 nauczycieli.

 

Pani Beata zapoznała uczestników warsztatów z aplikacją Wakelet. Czyli programem pozwalającym na zbierane, kolekcjonowanie i dzielenie się zebranymi materiałami w postaci cyfrowej.


Dzięki Wakelet możemy zapisywać, organizować i udostępniać treści z całej sieci. Mamy możliwość zapisania artykułów, filmów, obrazów, tweetów i nie tylko, które następnie możemy zorganizować w kolekcje.

Prowadząca pokazała nauczycielom jak: jednym kliknięciem zapisać filmy, artykuły, tweety, posty na Instagramie, utwory ze Spotify i nie tylk; zorganizować zapisane treści w oszałamiające, wizualne kolekcje i udostępniać je iinym użytkownikom internetu; dodawać linki do zakładek na później oraz twórzyć strony tematyczne. Pokazała także jak dołączyć do kolekcji grupowych i współpracować z innymi użytkownikami w swojej klasie, z przyjaciółmi lub współpracownikami za pomocą unikalnego kodu.

Na koniec prowadząca pokrótce omówiła program Padlet który jest wirtualną tablicą. Głównym  jej zadaniem jest możliwość gromadzenia w jednym miejscu różnego rodzaju materiałów cyfrowych w ramach tematu określonego przez prowadzącego. 
 

Uczestnicy mogli na bieżąco przećwiczyć nowo nabyte umiejętności, a pani Beata Malentowicz w sposób przystępny tłumaczyła wszelkie zawiłości obsługi obu aplikacji.

 

fotel i książki

Kompetencje kluczowe ucznia a szkolna mapa kompetencji

27.02.2020 r.

 

Szkolenie obejmować będzie:


- wiedzę na temat umiejętności kluczowych i ich znaczenia w rozwoju dzieci i młodzieży,
- przygotowanie do  planowania poszczególnych działań na zajęciach w celu realizacji wybranych kompetencji,
- umiejętność stosowania innowacyjnych i skutecznych metod nauczania wspomagających rozwój umiejętności kluczowych,

 

Metody i formy pracy: mini wykład, dyskusja, praca zespołowa, sesja plakatowa, prezentacja wyników

 

Prowadząca: Beata Malentowicz – Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Osoba odpowiedzialna: Urszula Lewocka – nauczyciel bibliotekarz

Termin spotkania: 27 luty 2020r.(czwartek) godz. 11:00 – 14:00

Miejsce: Biblioteka Pedagogiczna  w Głogowie, ul. Jedności Robotniczej 10 (obok I LO)

 

 

Prosimy o potwierdzenie udziału w warsztacie do dnia 24.02.2020r.

pod nr telefonu 76/ 72 72 598

 

Magia programowania z robotami w klasach 1-3

11.12.2009 r.

 

  11 grudnia 2019 r. w Bibliotece miało miejsce spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia - Kreatywni. Prowadzącym był Mateusz Krasicki - nauczyciel informatyki, dyrektor Biblioteki Publicznej w Przedmościu.

  Prowadzący przedstawił m.in. miejsce programowania w nowej podstawie programowej oraz kreatywne metody prowadzenia zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Uczestnicy mogli samodzielnie zaprogramować robota Photon oraz zbudować i zaprogramować roboty Lego Education.

Nowa rola doradztwa metodycznego - konferencja dla dyrektorów szkół i przedszkoli

06.11.2009 r.

 

  6 listopada 2019 r. w Bibliotece odbyła się konferencja dla dyrektorów szkół miasta i powiatu głogowskiego pt.: "Nowa rola doradztwa metodycznego - doskonalenie zawodowe nauczycieli". Spotkanie prowadziła pani dyrektor PCPPPiDN w Głogowie Barbara Krzywulicz, która zapoznała uczestników z nowymi zadaniami doradcy metodycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. 2019 poz. 1045). Omówiła zasady zatrudnienia, finansowania i powierzenie zadań doradcom metodycznym. Przedstawiła nowe zasady dotyczące wspomagania szkół i przedszkoli oraz sposoby finansowania doskonalenia zawodowego z godnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz.U. 2019 poz. 1653).

  Na konferencję zaproszeni zostali również doradcy metodyczni, którzy zapoznali dyrektorów z ofertą szkoleniową i doradczą na rok szkolny 2019/2020 - zaprezentowali propozycje oraz zasady korzystania z form płatnych i bezpłatnych przez nauczycieli i dyrektorów. Ponadto krótko scharakteryzowali Sieci współpracy i samokształcenia prowadzone przez doradców metodycznych PODM przedstawiając propozycje warsztatowe oraz zachęcając do korzystania z przygotowanej przez nich oferty.

Ewa Biernasiuk

Karty Grabowskiego - jak zainteresować dzieci matematyką?

23.10.2009 r.

 

23 października 2019 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Głogowie odbyły się warsztaty "Karty Grabowskiego - czyli jak zainteresować dzieci matematyką. Uczestniczyli w nich nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego oraz świetlic szkolnych.

Celem warsztatów było:

 • wspieranie nauki dodawania i odejmowania,

 • utrwalanie obliczeń pamięciowych przy mnożeniu,

 • kształcenie logicznego myślenia,

 • wspieranie uczenia się: cierpliwości, współpracy, koncentracji, pracy w grupie.

Podczas warsztatu nauczyciele poznali zestawy Kart Grabowskiego dotyczące dodawania i odejmowania, tabliczki mnożenia, gier logicznych, Bączek Matematyczny Piruet - pomoc dydaktyczną rozwijającą sprawność manualną. W ramach spotkania prowadząca zaprezentowała zarówno ogólną metodykę pracy z kartami w szkole, jak i sprawdzone gry o różnym stopniu trudności.​

Zajęcia przeprowadziła Kamila Kreczmer - Certyfikowany Trener Kart Grabowskiego.

Arlena Kiziak - doradca metodyczny

Myślenie wizualne

w edukacji

03.06.2019 r.

 

3 czerwca w Bibliotece Pedagogicznej w Głogowie odbyły się warsztaty dla nauczycieli: Myślenie wizualne w edukacji. Szkolenie  przeprowadziła Kamila Kreczmer właściciel Klubu Kreatywnej Edukacji. W szkoleniu wzięło udział 17 nauczycieli ze szkół powiatu głogowskiego. Uczestnicy warsztatów krok po kroku poznawali tajniki technik wizualizacji rysunkowej.

Myślenie wizualne jest narzędziem poprawiającym komunikację, pobudzającym kreatywność, ułatwiającym zapamiętywanie. To metoda wspierająca naukę i proces uczenia się, pomagająca skutecznie organizować swoje myśli opierając się na łączeniu w procesie komunikacji słów i obrazów.  Uczestnicy poznali sposoby pokazywania  emocji, ruchu, czy interakcji między ludźmi. Ponadto zgłębili wiedzę na temat zastosowania odpowiednich narzędzi do pisania i  rysowania oraz wykorzystywania odpowiednich połączeń kolorystycznych. Wszyscy pracowali niezwykle intensywnie, poznając tajniki alfabetu myślenia wizualnego. W trakcie warsztatu uczestnicy uzyskali praktyczną wiedzę w zakresie stosowania technik myślenia wizualnego w edukacji. Poznali narzędzia i ćwiczenia pozwalające na to by lekcje stały się ciekawsze, pobudzające wśród uczniów zaangażowanie oraz samodzielność w opanowaniu wiadomości. Nauczyciel używając nowych narzędzi i technik do przekazywania informacji i wiedzy zwiększy atrakcyjność lekcji oraz pobudzi aktywność uczniów. Spotkanie przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze

 

Tikowe inspiracje w pracy z uczniami ze SPE

27.02.2019 r.

 

27 lutego 2019 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Głogowie odbyły się warsztaty dla nauczycieli pt.: "TIKowe inspiracje w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi", które poprowadziła pani Aleksandra Nalazek z Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu.

Celem szkolenia było zaprezentowanie praktycznego zastosowania TIK w różnych działaniach edukacyjnych. Nowoczesne technologie świetnie wspomagają terapię dzieci z różnymi dysfunkcjami. Dzięki umiejętnie dobranym aplikacjom, ćwiczeniom, usprawniać można m.in analizę i syntezę wzrokowo-słuchową, motorykę małą, integrację sensoryczną oraz orientację przestrzenną. TIK odgrywa istotną rolę jako narzędzie ułatwiające przede wszystkim komunikację, a tym samym daje możliwość nawiązywania relacji społecznych i aktywniejszego uczestniczenia w życiu społeczności szkolnej.

Na początku spotkania prowadząca krótko omówiła rolę i znaczenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie edukacyjnym uczniów ze SPE. Następnie pokazała ciekawe i przydatne aplikacje w edukacji uczniów z SPE (aplikacje dla osób z autyzmem, osób niewidomych, aplikacje dla dyslektyków) oraz narzędzia wspierające terapię osób z niepełnosprawnościami. Wskazała, jak bardzo można zaangażować dzieci w pracę nad usprawnianiem zaburzonych funkcji i jak sprawić, żeby ten proces nie był dla dziecka żmudny i nudny. Zaprezentowała także zasoby internetowe zawierające gry multimedialne oraz pomysły na ciekawe lekcje. Dzieci ze SPE bardzo często borykają się z ogromnymi problemami w uczeniu się matematyki. Prowadząca pokazała również ciekawe aplikacje matematyczne, które możemy wykorzystać na lekcjach matematyki, zajęciach wyrównawczych, lub na zajęciach rewalidacyjnych. W szkoleniu uczestniczyli nauczyciele różnych specjalności; w sumie 19 osób.

Ewa Biernasiuk

 

Nauczanie zakładkowe

19.11.2018 r.

 

Dnia 19 listopada w Bibliotece Pedagogicznej odbyły się warsztaty pt. "Nauczanie zakładkowe - metoda odwróconej lekcji", które przeprowadziła Aleksandra Nalazek - nauczyciel bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej w Głogowie. Uczestniczyło w niej 18 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

Podczas warsztatu uczestnicy zostali zapoznani z metodą odwróconej lekcji, która polega na tworzeniu oraz wykorzystywaniu przez nauczyciela filmów edukacyjnych, wykładów multimedialnych wprowadzających do tematu lekcji. Dzięki przygotowanemu materiałowi uczniowie uczą się w domu w swoim tempie oraz w odpowiednim dla siebie czasie. Zajęcia w szkole przeznaczone są na utrwalenie wiadomości i ćwiczenia praktyczne. Uczestnicy poznali aplikacje edukacyjne, które można wykorzystać w pracy z uczniami w młodszym wieku szkolnym.

Arlena Kiziak

doradca metodyczny
 

 

Co nowego w edukacji wczesnoszkolnej

28.05.2018 r.

 

W poniedziałek 28 maja 2018 r. odbyła się konferencja metodyczna na temat "Co nowego w edukacji wczesnoszkolnej".

 

Nauczyciele zostali zapoznani z propozycjami zmian w procedurach awansu zawodowego, jak również systemu oceniania dorobku pracy.

 

Druga część spotkania została poświęcona obchodom 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Nauczycielom przedstawiono przykładowe projekty, strony internetowe i zagadnienia proponowane przez MEN związane z omawianą tematyką. Uczestnicy spotkania otrzymali propozycje zestawu lektur do wykorzystania przy omawianiu wyżej wymienionej tematyki. W trakcie warsztatów plastyczny wykonywali kotyliony i kwiaty dla Niepodległej, wymieniali się sugestiami i propozycjami zagadnień realizowanych na terenie swoich szkół.

 

Arlena Kiziak

doradca metodyczny
 

 

Konferencja metodyczna na temat egzaminu ósmoklasisty

11.04.2018 r.

 

Dnia 11 kwietnia 2018 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Głogowie zagościła grupa nauczycieli językowców w liczbie 38 aby wysłuchać informacji na temat egzaminu ósmoklasisty. Pani Beata Świtek, reprezentująca Wydawnictwo Pearson w prosty i przejrzysty sposób przybliżyła przybyłym założenia i strukturę egzaminu ósmoklasisty, który w zreformowanych szkołach podstawowych po raz pierwszy odbędzie się w kwietniu 2019 r.

 

Ewelina Tołopiło

doradca metodyczny
 

 

Przygotowanie do wdrożenia od roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej

24.05.2017 r.

 

Program spotkania:

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej od roku szkolnego 2017/2018 – nowy        kierunek polityki oświatowej państwa.

2. Rola i zadania placówek oświatowych we wdrażaniu nowej podstawy programowej.

3. Reforma edukacji w bibliotekach szkolnych.

4. Podsumowanie spotkania i ewaluacja.

 

Prowadząca: Barbara Krzywulicz – dyrektor PCPPPiDN

            oraz Urszula Lewocka doradca metodyczny

Termin realizacji: 24 maja 2017 r. godz. 11:00 – 12:30

Miejsce realizacji: Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie,

                    ul. Jedności Robotniczej 10

Koszt: forma bezpłatna

 

Prosimy o potwierdzanie udziału w konferencji po nr tel. 76 727 25 98

do dnia 22 maja 2017r. Ilość miejsc ograniczona.

 

regały
uczestnicy szkolenia

Wykorzystanie zasobów Biblioteki Pedagogicznej w pracy z dzieckiem/uczniem o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych

01.02.2017 r.

 

1 lutego 2017 roku w Bibliotece Pedagogicznej w Głogowie odbyła się konferencja metodyczna na temat: „Wykorzystanie zasobów Biblioteki Pedagogicznej w pracy z uczniem o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych”. Konferencję przygotowały i przeprowadziły Urszula Lewocka i  Beata Cześniuk. W konferencji  uczestniczyło 14 nauczycieli.


Podczas spotkania przedstawiono krótką historię oraz główne założenia działalność Biblioteki Pedagogicznej. Zaprezentowano możliwości wyszukiwania niezbędnych  pozycji książkowych i czasopism w internetowym katalogu biblioteki. Uczestnicy mieli sposobność praktycznego ćwiczenia umiejętności w posługiwaniu się kontem czytelniczym - logowanie, wyszukiwanie, zamawianie wybranych pozycji. Zaprezentowane zostały możliwości wykorzystania zasobów IBUK-a oraz wspólnych katalogów dolnośląskich bibliotek pedagogicznych. Spotkanie było również okazją do prezentacji wybranych pozycji książkowych dotyczących Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych. Podkreślono  specjalistyczny charakter bibliotek pedagogicznych ukierunkowany na działania wspierające pracę nauczycieli. Uczestnicy konferencji zapoznani zostali z poszczególnymi działami biblioteki oraz układem książek w magazynach.  Dopełnieniem spotkania było zwiedzanie pomieszczeń biblioteki. Konferencja spotkała się z życzliwym przyjęciem ze strony nauczycieli.

 

Opracowanie: Beata Cześniuk, Urszula Lewocka

 

uczestnicy szkolenia
Uczestnicy szkolenia

Promocja z TiK - i skutecznie, i efektownie

14.03.2014 r.

 

 

 Szkolenie ma na celu przede wszystkim przybliżenie uczestnikom zagadnień związanych z promocją różnych działań edukacyjnych z wykorzystaniem TIK

Omawiane treści:
- Promocja jako narzędzie marketingu mix
- Kreowanie pozytywnego wizerunku placówki
- Wykorzystanie technologii informacyjnej w promocji
- Tworzenie komunikatu informacyjnego - skuteczne zasady
- Cechy dobrej treści komunikatu na stronie www
- Praktyczne zastosowanie TIK w tworzeniu materiałów promocyjnych ( m.in.Glogster, CollageIt, Toondoo, Wordle/ Tagxedo, Photosynth, Infografika - Visual, Issuu i inne aplikacje)

 

Spotkanie  odbędzie  się  14.03.2014r. o godz. 11 00 w Bibliotece Pedagogicznej w Głogowie przy ul. Jedności Robotniczej 10.

Rewolucja w edukacji...

24.04.2013 r.

 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie serdecznie zaprasza nauczycieli bibliotekarzy wszystkich typów szkół na konferencję:  


„Rewolucja w edukacji, czyli kilka słów

o rozszerzonej rzeczywistości”
oraz
"Otwarte Zasoby Edukacyjne szansą dla edukacji?" Celem spotkania jest zapoznanie nauczycieli bibliotekarzy z rozszerzoną rzeczywistością - wyjaśnienie co to jest i jak można wykorzystać AR w pracy z uczniem. 

Prowadząca: 
Magdalena Pilińska - nauczyciel-bibliotekarz Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu
Termin realizacji : 24 kwiecień 2013r. o godz. 11.30
Miejsce realizacji: Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie, ul. Jedności Robotniczej 10
Koszt szkolenia: forma bezpłatna 
Liczba miejsc: 25


Zgłoszenia telefoniczne na konferencję przyjmujemy pod nr tel./ fax 76 72 72 598.

uczestnicy warsztatów
spotkanie

Wykorzystanie biblioterapii...

19.11.2012 r.

 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Poradnictwa

Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie serdecznie zaprasza 
nauczycieli bibliotekarzy wszystkich typów szkół  

na warsztaty:  

 


„Wykorzystanie biblioterapii

w bibliotece szkolnej”Celem warsztatów jest nabycie umiejętności wykorzystywania technik biblioterapeutycznych w pracy nauczyciela bibliotekarza.

W programie: 

1. Warsztat biblioterapeuty – metodyka tworzenia programów biblioterapeutycznych.
2. Propozycje publikacji wykorzystywanych w zajęciach biblioterapeutycznych
3. Przykładowe scenariusze zajęć biblioterapeutycznych
4. Biblioterapia w terapii pedagogicznej


Prowadząca: 
Maja Wilczewska-Wojczyszyn - nauczyciel-bibliotekarz
Termin realizacji : 19 listopad 2012r. o godz. 12.15
Miejsce realizacji: Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie, ul. Jedności Robotniczej 10
Koszt szkolenia: forma bezpłatna 
Liczba miejsc: 25


Zgłoszenia telefoniczne na konferencję przyjmujemy pod nr tel./ fax 76 72 72 598.

Psychologiczny wymiar...

20.03.2012 r.

 

 

We wtorek, 20.03.2012 r., w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej odbyły się warsztaty dla nauczycieli bibliotekarzy. Tematem warsztatów był „Psychologiczny wymiar pracy nauczyciela-bibliotekarza”. 
    Spotkanie prowadzone było przez psychologów zatrudnionych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 
W warsztatach wzięło udział 33 nauczycieli-bibliotekarzy z różnych placówek. 
    Po zapoznaniu się z uczestnikami warsztatów ,prowadzące nawiązały do najczęstszych problemów z jakimi spotykają się w swojej pracy nauczyciele, omawiały metody radzenia sobie z trudnymi sytuacjami wynikającymi ze specyfiki zawodu nauczyciela bibliotekarza. 
   W programie spotkania przedstawione zostały strategie zachowań asertywnych i reduktory stresu. Każdy z uczestników zapoznał się z „mapą asertywności”, oraz z tzw „listą czynności pomagającą zachować spokój”.

   Uczestnicy warsztatów uznali program za interesujący i przydatny w codziennej pracy. 
 

                                                                          Urszula Lewocka

 

Jak organizować...

22.03.2011 r.

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego 

i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie serdecznie zaprasza 

nauczycieli bibliotekarzy wszystkich typów szkół 

na konferencję metodyczną pod hasłem: 

 

Jak organizować i planować kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci

i młodzieży w szkole ogólnodostępnej zgodnie z ich specjalnymi potrzebami? 

 

 

Celem konferencji jest: przygotowanie nauczycieli do organizowania pomocy psychologicznopedagogicznej zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi (Rozporządzenie MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 17 listopada 2010r). 

W programie konferencji: 
• Planowanie i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole 
• Przedstawienie różnych form udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
• Rodzaje zajęć dla dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
• Organizacja pracy Zespołu ds. udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
• Tworzenie Planu Działań Wspierających 
• Prowadzenie Karty Indywidualnych Potrzeb 
• Możliwości kompetencyjne i kwalifikacyjne nauczycieli do prowadzenia zajęć  z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych 
• Prezentacja literackiego projektu edukacyjnego realizowanego w Gimnazjum nr 2 w Głogowie – prowadzą: mgr Renata Kołodziej, mgr Małgorzata Jankowska 

Prowadzący: 
Barbara Krzywulicz: edukator, Dyrektor PCPPPiDN w Głogowie 
Irena Kubiak – konsultant ODM 
Termin realizacji : 22 marca 2011r. o godz. 13.00
Czas trwania: 2 godziny dydaktyczne
Miejsce realizacji: Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Głogowie, ul. Jedności Robotniczej 38
Koszt szkolenia: forma bezpłatna 

 

Zgłoszenia telefoniczne na konferencję przyjmujemy pod nr tel./ fax 76 833 32 11.

 

Biblioteka szkolna

wobec nowej reformy programowej

05.10.2010 r.

 

 W dniu 5 października odbyła sie konferencja otwarcia dla nauczycieli bibliotekarzy powiatu głogowskiego.Uczestniczyło w niej 26 bibliotekarzy wszystkich typów szkół.

 

            Głównym celem konferencji było:

 • zapoznanie bibliotekarzy szkolnych z polityką oświatową państwa na rok szkolny 2010/2011

 • przedstawienie miejsca i roli biblioteki szkolnej w realizacji nowej podstawy programowej

 • pokazanie sytuacji bibliotek szkolnych wobec zmian w systemie oświaty

 

Program  konferencji:

 

 • Przedstawienie podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2010/2011 oraz informacji o programach i projektach realizowanych w roku szk.2010/2011 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Miejsce i rola biblioteki szkolnej w realizacji nowej podstawy programowej

 • Sytuacja bibliotek szkolnych wobec zmian w systemie oświaty

 • Omówienie realizacji i przebiegu II edycji Konkursu Recytatorskiego Poezji Twórców Głogowskich organizowanego pzez Bibliotekę Pedagogiczną oraz Głogowskie Stowarzyszenie Literackie.

 • Przedstawienie form doskonalenia zawodowego proponowanych dla bibliotekrzy szkolnych  na rok szkolny 2010/2011

 

 

Ad.1. Irena Kubiak – konsultant d/s bibliotek bardzo serdecznie przywitała zebranych bibliotekarzy. 

 

Rozpoczynając konferencję zasygnalizowała ukazanie się w „Gazecie Wyborczej” artykułu z dnia 25-26 września b.r. zatytułowanego „Więcej niż biblioteki” , który powninien  uświadomić  bibliotekarzom rozmiar zmian, które czekają biblioteki publiczne w najbliższym czasie. Jest to związane z wdrożeniem niebawem   Stałego Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+ , który zakłada, że państwo polskie w latach 2011-15 wyłoży blisko 0,5 mld zł. na dwa rewolucyjne dla polskiej kultury projekty : dygitalizację zasobów kultury i realizację programu Biblioteka+ (375 mln zl.).Głównym celem jest stworzenie sieci nowoczesnych bibliotek publicznych, w tym m.in przekształcenie bibliotek gminnych w tzw.orliki kultury. Artykuł budzi kontrowersje i z pewnością powinni jego treść poznać także bibliotekarze szkolni.

            Następnie omówione zostały najważniejsze kierunki polityki oświatowej państwa na rok szk.2010/2011 oraz  informacje o programach i projektach realizowanych w bieżącym roku ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

            Minister MEN Pani Katarzyna Hall ogłosiła rok  szkolny 2010/2011 Rokiem Odkrywania Talentów. Bibliotekarze szkolni muszą o tym pamiętać aby włączać się do działań  wspierających uzdolnienia uczniów w swojej placówce.

 

Ad.2. Miejsce i rola biblioteki szkolnej w realizacji nowej podstawy programowej.

 

      Wobec faktu,że zniknęły ścieżki edukacyjne a przede wszystkim ścieżka „edukacja

czytelnicza i medialna”, bibliotekarz szkolny musi umieć znaleźć się w  nowej sytuacji.

Brak jest przede wszystkim rozporządzenia w sprawie programu pracy bibliotek szkolnych. Reforma edukacji wyznaczyła bibliotece jako „nierozerwalnej części szkoły”, realizację zadań zapisanych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Bez dobrej biblioteki szkolnej niemożliwe jest zrealizowanie celów edukacyjnych szkoły. Niestety nie wszyscy to rozumieją. Duży niepokój w środowisku bibliotekarzy wzbudził fakt łączenia bibliotek szkolnych z publicznymi (Wrocław, Jarocin). Zdecydowane działania przeciwko takim próbom podjęły: Związek Nauczycielstwa Polskiego, Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Organizacje te  opracowały i złożyły w Sejmie obywatelski projekt zmian Ustawy o systemie oświaty. Chodzi tutaj o Art. 67 – gdzie proponuje się zapis, który otrzymałby w punkcie 1 brzmienie:

 

”W celu realizacji zadań statutowych szkoła publiczna ma obowiązek zapewnić uczniom :

 1) pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem

 2) bibliotekę szkolną – centrum  informacji.

       Aby przybliżyć zebranym powyższy projekt w całości  Konsultant zobrazował go prezentacją multimedialną.

 

Ad.3.Sytuacja bibliotek szkolnych wobec zmian w systemie oświaty.

 

     Głównymi przyczynami złej  sytuacji bibliotek szkolnych jest przede wszystkim brak odpowiednich uregulowań prawnych oraz standardów pracy bibliotek, które regulowałyby ich pracę i precyzowaly wymagania stawiane przez współczesną bibliotekę szkolną. Nie ma specyzowanego zakresu obowiązków nauczyciela bibliotekarza. Najbardziej boli,że Ministerstwo Edukacji Narodowej niedostatecznie interesuje się problemami bibliotek szkolnych. Po konsultacjach środowiskowych zespół nauczycieli bibliotekarzy zrzeszonych w ZNP, TNBSP i SBP opracował listę standardów pracy biblioteki szkolnej, które pomimo,  że formalnie nie mają jeszcze mocy prawnej warto popularyzować.Trzeba je wykorzystywać przy wszelkiego rodzaju dyskusjach czy opracowywanych planach i dążyć do ich spełnienia.

            Konsultant przedstawił zebranym  opracowaną przez bibliotekarzy biblioteki pedagogicznej prezentację multimedialną i omówił opracowane standardy, które staną się z pewnością w najbliższym czasie podstawą nowych rozwiązań legislacyjnych.

            Kolejna prezentacja  opracowana przez bibliotekarzy biblioteki pedagogicznej  pokazująca działania usprawniające pracę biblioteki szkolnej, została przedstawiona zebranym bibliotekarzom przez prowadzącego konsultanta. Najważniejsze jest zrozumienie przez bibliotekarzy szkolnych,że biblioteka  musi zmienić w obecnej sytuacji swoją rolę i stać się miejscem sprzyjającym uczeniu się. Powinna to robić tak, aby zaspokoić „wszystko i szybko”, realnie i wirtualnie wykreować przestrzeń do nauki    i odpoczynku. Musi mieć personel wykwalifikowany do pracy z nowymi technologiami, ale również gotowy do psychologicznego i pedagogicznego wspierania ucznia. Trzeba  także stworzyć warunki do współpracy uczniowi i nauczycielowi.

 

Ad.4. Konsultant d/s bibliotek przedstawił zebranym propozycje organizacji i przebiegu II Edycji Konkursu  Recytatorskiego Poezji Twórców Głogowskich. Są już opracowane materiały (regulamin, karta zgłoszeniowa), które zostały przesłane do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w powiecie. Są one także dostępne na stronie internetowej PCPPPiDN – (www.pcpppidn.eu) w zakładce konkursy. Konsultant prosi bibliotekarzy szkolnych o zainteresowanie projektem konkursu uczniów i  polonistów w swojej szkole.

 

Ad.5. Na koniec została przedstawiona zebranym oferta doskonalenia zawodowego dla nauczycieli bibliotekarzy na rok szkolny 2010/2011. Jest ona także dostępna na stronie internetowej PCPPPiDN. Bibliotekarze szkolni z ZSOzOI oraz  Gimnazjum w Kotli obecni na spotkaniu, przedstawili zebranym swoje projekty, które będą realizować w najbliższym czasie, zachęcając wszystkich do wzięcia w nich udziału. Po zakończeniu projektów konsultant zaprosi organizatorów na kolejne spotkanie samokształceniowe aby przedstawili wyniki swoich działań . Z całą pewnością staną się one inspiracją dla innych bibliotekarzy.

 

Ewaluacja:

Bibibliotekarze zgodnie podkreślają potrzebę organizowania spotkań samokształceniowych oraz takich form doskonalenia jak warsztaty, konferencje metodyczne.Najbardziej interesują ich formy krótkie. Bardzo chętnie wezmą udział w warsztatch metodycznych związanych z biblioterapią, technologią informacyjną oraz aktywnymi metodami pracy w bezpośredniej pracy z uczniem.

 Konferencję otwarcia ocenili bardzo wysoko stwierdzając, że uzyskane na niej informacje pomogą im znaleźć się w nowej sytuacji związanej ze zmianami w podstawie programowej. Spotkanie pomogło im uświadomić sobie fakt,że nie można pozostać biernym wobec tych zmian. Najważniejsze wydaje się określenie biblioteki w tekście nowej podstawy programowej  jako „szkolnej”, a więc związanej ze szkołą i dla niej przede wszystkim pracującej.

                                                                            Irena Kubiak

Konsultant d/s bibliotek

 

Projekt edukacyjny

08.06.2010 r.

 

Cele konferencji:

 

1.Zapoznanie bibliotekarzy szkolnych z metodą projektu edukacyjnego

2.Wykorzystanie projektu edukacyjnego w pracy bibliotekarza

3.Organizacja konkursów w bibliotece szkolnej

 

Przebieg konferencji:

 

Konferencję poprowadziła Irena Kubiak – konsultant ODM. Uczestniczyło w niej 32 nauczycieli bibliotekarzypowiatu głogowskiego ze wszystkich rodzajów szkół.

 

 

 

Do udziału zaproszony został Pan Bogusław Mielcarek – nauczyciel bibliotekarz Gimnazjum nr 3 w Głogowie, który poprowadził pierwszą część spotkania,  przedstawiając zebranym przebieg i organizację autorskiego projektu edukacyjnego zatytułowanego „Katyń...ocalić od zapomnienia” . Przedstawił bibliotekarzom przebieg prac związanych z realizacją projektu a następnie omówił poszczególne etapy jego realizacji w szkole i poza szkołą. Całość swojego wystąpienia zilustrował prezentacją multimedialną, która w doskonały sposób podsumowała omawiany temat, oraz wystawą najciekawszych prac plastycznych uczniów biorących udział w konkursie .

 

 

 

 W trakcie prac nad projektem okazało się, że bardzo szybko wyszedł ona poza ramy szkolne. Nadspodziewanie bardzo wielu uczniów wykazało zainteresowanie ogłoszonym konkursem plastycznym. Odbyło się szereg imprez towarzyszących takich jak: konferencja, konkurs plastyczny a na końcu na terenie szkoły posadzono dęby symbolizujace wydarzenia katyńskie. Przedsięwzięcie Pana Bugusława Mielcarka zostało dostrzeżone przez władze miasta, pozyskał on wielu sponsorów a najciekawsze,że udało się znaleźć kilkanaście rodzin katyńskich, które dotąd pozostawały anonimowe. Nauczyciele bibliotekarze mogli zapoznać się z harmonogramem projektu, etapami i sposobem jego realizacji  oraz wynikami a także dalszymi planami związanymi z kontynuacją projektu.

 

 

 

W drugiej części konferencji bibliotekarki ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Głogowie- Panie Janina Banaś oraz Alicja Godlewska, zaprezentowały przygotowaną wcześniej dla uczestników konferencji wystawę, obrazującą wyniki międzyszkolnego konkursu na najciekawszy  ekslibris , który od 6 lat organizowany jest przez nie w bibliotece szkolnej. Wystawa nagrodzonych prac pokazała jak bardzo udział w konkursie rozwinął zainteresowania dzieci. Pani Janina Banaś przedstawiła początki swojej pracy nad przebiegiem konkursu a następnie prace nad przygotowaniem finału, metody zdobywania sponsorów, prace komisji konkursowej . Pani Alicja Godlewska przedstawiła zebranym najciekawsze prace w poszczególnych latach ,omówiła kryteria, którymi kierowano się przy wyłanianiu zwycięzców. Bardzo ciekawe okazało się pokazanie różnorodności  technik, których używali uczniowie przy wykonywaniu prac plastycznych.

 

 

 

Podsumowania konferencji dokonała Irena Kubiak – konsultant ODM. Poinformowała zebranych, że z powodu zbyt małej ilości zgłoszonych chętnych nie odbędzie się planowana wcześniej wycieczka do Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej i Mediateki we Wrocławiu. Irena Kubiak omówiła także postępy prac nad zmianami w Karcie Nauczyciela i sytuacją bibliotek szkolnych w związku z propozycjami łączenia ich z bibliotekami publicznymi.

 

 

 

2 marca 2010 roku w siedzibie ZG ZNP w Warszawie, odbyło się spotkanie kierownictwa Związku Nauczycielstwa Polskiego, Sekcji Szkolnictwa Ogólnokształcącego i Bibliotekarskiej ZG ZNP oraz kierownictw Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych przy ZG Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, przedstawicieli Wojewódzkich Bibliotek Pedagogicznych. Dyskusji przysłuchiwali się redaktorzy "Biblioteki w Szkole", "Poradnika Bibliotekarza", "Głosu Nauczycielskiego".
Celem spotkania było wypracowanie zasad współpracy i współdziałania w zakresie przeciwstawiania się likwidacji bibliotek szkolnych i przekształcania ich w biblioteki publiczne. Podczas spotkania wypracowano propozycję zmian w ustawie o systemie oświaty, a także powołano zespół do opracowania standardów funkcjonowania biblioteki szkolnej. Przyjęte ustalenia w zakresie zarówno zmian legislacyjnych, jak i strategii wspólnych działań stały się podstawą do zorganizowania  wspólnej konferencji z udziałem przedstawicieli Sejmu, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem konferencji było omówienie koniecznych zmian w prawie oświatowym, które zagwarantują funkcjonowanie w szkole bibliotek szkolnych w godzinach pracy szkoły.

 

 

 

Irena Kubiak zachęciła bibliotekarzy szkolnych do śledzenia zawartości czasopism bibliotekarskich oraz szerszego zainteresowania sytuacją bibliotek szkolnych w mediach. Najbliższe miesiące bowiem zadecydują o ich nowej roli i przyszłości.

 

 

 

Zebrani nauczyciele bibliotekarze w wypełnionych arkuszach ewaluacyjnych bardzo dobrze ocenili organizację konferencji.

 

 

 

Na koniec zebrani obejrzeli zorganizowane dla nich wystawy biblioteczne.

 

 Kubiak – konsultant ODM  

 

Wartości edukacyjne komiksu

23.02.2010 r.

 

Cele konferencji:

 • Zapoznanie bibliotekrzy szkolnych z historią komiksu ze szczególnym uwzględnieniem komiksu historycznego

 • Wykorzystanie komiksu na lekcjach, w konkursach, projektach edukacyjnych

 • Przekazanie nauczycielom bibliotekarzom  bieżących  informacji o najnowszych  wydarzeniach z zakresu bibliotekarstwa

 

 

Przebieg konferencji:

 

 

       W konferencji udział wzięło 30 bibliotekarzy bibliotek szkolnych  powiatu głogowskiego. Przywitała wszystkich mgrBarbara Krzywulicz – dyrektor PCPPPiDN. Dalszą część konferencji poprowadziła Irena Kubiak– konsultant ODM w Głogowie.

 Do udziału zaproszono także Panią Agnieszkę Skrycką – mgr bibliotekoznawstawa – bibliotekarza Biblioteki Pedagogicznej w Głogowie, która przeprowadziła I część spotkania.

Pani Agnieszka Skrycka przygotowała prezentację multimedialną pokazującą w bardzo ciekawy sposób,  historię polskiego komiksu od jego  początków do boomu komiksowego. Pokazała różne rodzaje komiksu, jego rozwój szczególnie w okresie powojennym. Przybliżyła zebranym znaczenie tekstów narratora oraz wypowiedzi postaci  (w dymkach). Pokazała wiele ciekawych przykładów książek komiksowych, które ukazały się na naszym rynku wydawniczym.

W drugiej części swojej prezentacji, Pani Agnieszka Skrycka  przedstawiła sposoby wykorzystania  komiksu  w edukacji. Zaprezentowała nauczycielom bibliotekarzom wiele możliwości zastosowania go na lekcjach języka polskiego, informatyki a także w innych przedmiotach. Bibliotekarze mieli także możliwość zapoznania się z przykładową lekcją,  na której uczniowie tworzyli komiks. Została ona opracowana  przez nauczycielkę Gimnazjum nr 5 w Głogowie, która swoją propozycję metodyczną  zamieściła w czasopiśmie „Wychowanie Techniczne w Szkole.”

 

 

Prowadząca, na koniec odpowiedziała na pytania zadne przez bibliotekarzy oraz przekazała zebranym bibliografię artykułów z czasopism znajdujących się w zbiorach  Biblioteki  Pedagogicznej w Głogowie przedstawiających problematykę komiksu.

 

W przerwie konferencji bibliotekarze zwiedzili wystawę książek „Terapia ukryta     w słowach”, którą  przygotowała  Pani Ewa Biernasiuk – nauczyciel-bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej w Głogowie.

 

Drugą część konferencji poprowadziła Irena Kubiak – konsultant ODM d/s bibliotekoznawstwa.

 Poruszyła następujące problemy:

 1. Poinformowała bibliotekarzy o śmierci Pani dr Jadwigii Andrzejewskiej – bibliotekoznawcy, nauczyciela akademickiego, autorki książek z zakresu bibliotekarstwa

 2. Zachęciła bibliotekarzy do wzięcia  udziału w ogłoszonym przez czasopismo   „Biblioteka w Szkole” konkursie dla bibliotekarzy bibliotek szkolnych i pedagogicznych, organizowanym przez redakcję miesięcznika „Biblioteka w Szkole” i redakcję „Biblioteka – Centrum Informacji”.

Podstawowymi celami konkursu jest: popularyzacja twórczości literackiej nauczycieli bibliotekarzy, motywowanie do pracy nad własnymi zdolnościami, promocja uzdolnionych twórców.

 1. Zainteresowała zebranych problemem otwartych zasobów edukacyjnych.Podała strony internetowe gdzie można na ten temat znaleźć wiele informacji.

 2. Przedstawiła założenia projektu „Otwórz książkę”-  cyfrowej kolekcji  współczesnych książek naukowych, udostępnionych przez autorów, którzy chcą z pomocą nowych technologii zwiększyć dostępność publikacji naukowych.

Projekt „Otwórz książkę” jest prowadzony przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania na Uniwersytecie Warszawskim (ICM UW), w ramach programówCreative Commons Polska oraz Biblioteka Wirtualna Nauki.

 1. Omówiła projekt planowanej wycieczki do Wrocławia. Bibliotekarze zwiedziliby Dolnośląską Bibliotekę Pedagogiczną oraz Mediatekę Wrocławską

 2. Zachęciła do wzięcia udziału w warsztatch z zakresu biblioterapii, które poprowadziłaby Pani mgr Genowefa Surniak z Wrocławia. Koszt warsztatów – ok.120,00 zł.

 3. W końcowej części zainicjowała dyskusję z bibliotekarzami nad przyszłością bibliotek szkolnych i prób ich łączenia z bibliotekami publicznymi, w kontekście ostatnich wypowiedzi Ministra Kultury Zdzisława Zdrojewskiego oraz Ministra Edukacji Narodowej Pani Katarzyny Hall. Bibliotekarzy poinformowali także o tym, w jaki sposób realizują zajęcia biblioteczne w szkole, po wprowadzeniu zmian w podstawie  programowej.

 

Na koniec wszystkim zebranym został przekazany zestaw bibliograficzny  z zakresu biblioterapii – opracowany przez Panią mgr Barbarę Sękowską – nauczyciela bibliotekarza Biblioteki  Pedagogicznej w Głogowie.

 

Irena Kubiak

Konferencja otwarcia

21.10.2009 r.

 

Cele  konferencji:

 • zapoznanie bibliotekarzy bibliotek szkolnych z ofertą doskonalenia na rok 2009/2010

 • przedstawienie nowego projektu reformy programowej MEN

 • zapoznanie bibliotekarzy szkolnych z ich zadaniami w realizacji nowej podstawy programowej

 • internetowe projekty edukacyjne w ramach e-Twinningu – udział w nich bibliotekarzy szkolnych

 

 

Przebieg konferencji:

 

 W konferencji uczestniczyło 30 bibliotekarzy bibliotek szkolnych powiatu głogowskiego. Jest to stała  grupa bibliotekarzy uczestniczących w sposób ciągły w szkoleniach, warsztatach, kursach organizowanych dla nich przez konsultanta d/s bibliotek. Wyraźnie daje się dostrzec brak w niej bibliotekarzy bibliotek szkół podstawowych. Należałoby się przyjrzeć jaka jest tego przyczyna. 

 W pierwszej cześci spotkania prowadząca Irena Kubiak, przedstawiła zebranym bibliotekarzom ofertę doskonalenia opracowaną dla nich na rok 2009/2010. Jest w niej kilka konferencji, form warsztatowych oraz kurs doskonalący. Wszystkie szczegóły zwiazane z organizacją poszczególnych form, znajdują się na stronie internetowej ośrodka doskonalenia (www.pcpppidn.eu ). Prowadząca poinformowała zebranych, że istnieje możliwość zorganizowania wycieczki do Wrocławia. Celem byłoby zwiedzenie Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu, która zmieniła siedzibę i z pewnością warta jest obejrzenia  oraz odwiedziny w Mediatece wrocłwskiej. Szczegóły wycieczki zostaną przekazane bibliotekarzom po dopracowaniu programu.

W dalszej części spotkania Irena Kubiak przedstawiła zebranym prezentację multimedialną zawierającą  projekt reformy programowej  kształcenia ogólnego  opracowany przez MEN. Szczególną uwagę zwrócono w nim na potrzebę zmian programowych,   istotę zmian : spójność programową  oraz omówiono, w jaki sposób będzie realizowana  nowa podstawa programowa.

Prowadząca uzmysłowiła zebranym, że w pierwotnej wersji projektu reformy programowej nie było nawet wzmianki o zadaniach dla bibliotek szkolnych. Dopiero potem, głównie za sprawą Danuty Brzezińskiej (zastępcy prezesa Rady Głównej TNBSP). Zaproszona  do grona ekspertów,   przekonała ich o konieczności uzupełnienia zapisów. Niestety zlikwidowano międzyprzedmiotowe ścieżki edukacyjne i tym samym nie ma także ścieżki edukacja czytelnicza i medialna. Jej treści w niewielkim wymiarze i mocno rozczłonkowane zostały poupychane dość przypadkowo w różnych przedmiotach. Bibliotekarze muszą sami odszukać w nowej podstawie programowej zadania  do realizacji tym bardziej, że w  projekcie nie przewidziano oddzielnych lekcji bibliotecznych dla dzieci młodszych.  W gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej w podstawie programowej języka polskiego poświęcono oddzielne paragrafy : Samokształcenie i docieranie do informacji . Treści tam zawarte zakładają systematyczną współpracę polonisty z bibliotekarzem.

Aby pomóc bibliotekarzom pracować w zmienionych warunkach konsultant,  przy współpracy bibliotekarzy Biblioteki Pedagogicznej w Głogowie-  mgr Agnieszki Skryckiej oraz mgr Barbary Sękowskiej przygotował i przedstawił zebranym  prezentację multimedialną : Zadania bibliotekarzy w realizacji nowej reformy programowej (w/g Bogumiły Staniów). Zebrano tutaj szereg propozycji kreowania wizerunku biblioteki oraz bibliotekarza w środowisku szkolnym. Propozycje wydają się  bardzo pożyteczne do bezpośredniej pracy z uczniem i należy przypuszczać, że zostaną wykorzystane przez nauczycieli. Na zakończenie zajęć rozdano bibliotekarzom materiały dotyczące omawianych zagadnień.

  Do udziału w ostatniej części konferencji konsultant zaprosił Panią mgr Ewę Kurzak  dyrektorkę  Publicznego Przedszkola nr 5 w Głogowie, która  zdobyła pierwsze miejsce w europejskim konkursie eTwinning w kategorii zasoby cyfrowe dla dzieci w wieku 5 - 12 lat, za projekt „Zabawa i nauka” (Playing and Learning) realizowany wspólnie z hiszpańskim partnerem Escuela Infantil Gloria Fuertes; Gijón, Hiszpania. Pani Ewa Kurzak zaprezentowała zebranym możliwości i korzyści z przystąpienia poszczególnych szkół do programu  eTwinning . W półgodzinnej prezentacji przedstawiła zasady programu  oraz informacje, w jaki sposób można w nim uczestniczyć i  jakie korzyści  można osiagnąć dla szkoły i ucznia. Zachęciła bibliotekarzy do uczestnictwa w programie i wyraziła chęć pomocy bibliotekarzom, którzy  zainteresują się  współprcą ze szkołami europejskimi.

Na zakończenie bibliotekarze otrzymali materiały promujące e-Twinning .

 

Ewaluacja:

 

Wszyscy bibliotekarze zgodnie potwierdzili  potrzebę organizowania dla nich tego rodzaju spotkań. Bardzo wysoko ocenili także sposób prowadzenia, kompetencje prowadzących oraz potwierdzili wykorzystanie zdobytej wiedzy w swojej pracy dydaktycznej.  

Wysoko  ocenili także  kontakty prowadzącego z grupą oraz standard organizacji szkolenia.

 

Materiały opracowane na potrzeby konferencji:

 

1.Prezentacja reformy programowej MEN

2.Prezentacja  „Zadania bibliotekarzy w realizacji nowej reformy programowej”

 

Irena Kubiak

Nowoczesne metody prowadzenia zajęć w bibliotece szkolnej

24.02.2009 r.

 

W warsztatach, które poprowadziła Irena Kubiak – konsultant ds. bibliotek, uczestniczyło 30 nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych powiatu głogowskiego. Zajęcia odbywały się w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej Głogowie przy ul. Jedności Robotniczej 10.

W pierwszej części Pani Irena Kubiak przedstawiła bibliotekarzom podstawowe zmiany w tablicach UKD, które nastąpiły w roku 2006.

Uczestnicy zostali zapoznani ze zmianami poszczególnych symboli UKD w dziewięciu podstawowych działach wprowadzonych do najnowszych tablic – UDC-P058.

Szczególnie dużo uwagi poświęcono przedstawieniu sposobów tworzenia nowych symboli w dziale 37: Oświata, Pedagogika, Wychowanie, Szkolnictwo, Wykorzystanie wolnego czasu.

Zmiany w tym dziale najbardziej powinny interesować bibliotekarzy szkolnych, ponieważ muszą ich dokonać w swoich katalogach bibliotecznych. Bardzo ważnym momentem w tej części warsztatowej było przedstawienie zebranym prezentacji multimedialnej zatytułowanej: Zasady tworzenia symboli złożonych w dziale 37.

Uczestnicy mieli okazję prześledzić wszystkie zmiany w symbolach UKD, które zostały zamieszczone w nowych tablicach. W dziale 37 jest ich naprawdę dużo.

Prezentację wykonała i przedstawiła Pani Urszula Lewocka – nauczyciel – bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej w Głogowie.

Celem drugiej części warsztatów było zapoznanie uczestników z nowoczesnymi metodami pracy w bibliotece szkolnej.

Tą część warsztatową poprowadziła Pani Maria Chachuła – nauczyciel – bibliotekarz ze Szkoły Podstawowej w Nielubi.

Przedstawiła ona bibliotekarzom metody tworzenia i wykorzystania w bibliotece prezentacji multimedialnej oraz stosowanie w pracy z uczniem metody projektów. Bibliotekarze mogli obejrzeć projekt jej autorstwa z zakresu historii mediów: „Od jaskiniowego malowidła do komputera”.

W ciekawy sposób pokazała bibliotekarzom także stosowanie metody WebQuestu w pracy z uczniami w bibliotece oraz podzieliła się swoim doświadczeniem w organizowaniu konkursów bibliotecznych jako formy zachęty do czytania literatury.
Na koniec przekazano uczestnikom warsztatów materiały szkoleniowe, które być może przydadzą się im w bieżącej pracy: wykaz prac Pani Marii Chachuły opublikowanych w czasopiśmie „Biblioteka w Szkole” oraz wykaz wybranych działów katalogu rzeczowego według nowej UKD proponowanych do bibliotek szkolnych.

Irena Kubiak
konsultant ds. bibliotek
 

 

bottom of page