top of page
Logo Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogowie
Logo PCPPPiDN w Głogowie
Logo Biblioteki Pedagogicznej w Głogowie

Konkurs fotograficzny pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Głogowa

FOTOMAT
matematyka wokół nas

Cele i tematyka konkursu:

 

Celem konkursu jest możliwość zmierzenia się uczestników w sposobie utrwalania i widzenia otaczającej ich rzeczywistości, rozpowszechnianie wśród uczniów szkół podstawowych oraz mieszkańców Powiatu Głogowskiego fotografii, jako środka wyrazu artystycznego.

Celem konkursu jest rozpowszechnianie matematyki wśród dzieci i młodzieży, kreowanie niebagatelnego spojrzenia na ten przedmiot, dostrzeganie jej piękna i praktycznych rozwiązań w codziennym życiu oraz kształtowanie umiejętności uchwycenia pewnych elementów i uwiecznienia ich na fotografii. Zadaniem uczestnika jest odnalezienie podczas wykonywania codziennych czynności związku z matematyką - kształty figur geometrycznych, bryły, miary uchwycone w niepowtarzalny, ciekawy sposób. 

Warunki konkursu:

 

  1. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych powiatu głogowskiego oraz nauczycieli.

  2. Przedmiotem konkursu są zdjęcia fotograficzne ukazujące ulubione miejsca spotkań, relaksu i przyjemnych chwil.

  3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu max. 2 zdjęcia.

  4. Format zdjęć 15 cm x  21 cm.

  5. Zgłoszenie fotografii na konkurs oznacza równocześnie  akceptację warunków konkursu i regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Nadesłanie (dostarczenie) zdjęć na konkurs jest równoznaczne z deklaracją,           iż zdjęcia nie naruszają dóbr osobistych i materialnych oraz praw autorskich osób trzecich i zostały wykonane samodzielnie przez osobę zgłaszającą prace, a osoby portretowane wyrażają zgodę na publikowanie swojego wizerunku.

  6. Prace należy czytelnie opisać: imię i nazwisko autora, wiek, adres szkoły, imię          i nazwisko opiekuna artystycznego oraz krótki opis przedstawionego miejsca, obiektu, zdarzenia.

  7. Nadesłane prace stają się własnością organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ich publikacji we wszystkich związanych z konkursem materiałach,         z zaznaczeniem nazwiska autora, tytułu pracy i miejsca, które zajęła w konkursie.

  8. Oceny prac dokona Jury powołane przez organizatora. Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.

  9. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody i dyplomy oraz wystawa pokonkursowa.

Etap szkolny

do 18.12.2023 r.

prace konkursowe należy dostarczyć lub przesłać na adres:

Szkoła Podstawowa nr 2 w Głogowie

Aleja Wolności 74

67-200,  Głogów

 

Etap międzyszkolny

12.01.2024 r.

wyłonienie najlepszych z nadesłanych prac.

Rozstrzygnięcie konkursu

21.02.2024 r.  godz. 16.00

Szkoła Podstawowa nr 2 w Głogowie

Ważne daty

bottom of page