top of page

I Edycja Konkursu Recytatorskiego
Poezji Twórców Głogowskich

W dniach 26-17 listopada 2009 roku odbył się w budynku biblioteki Konkurs Recytatorski Poezji Twórców Głogowskich, którego organizatorami byli: PCPPPiDN Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie oraz Głogowskie Stowarzyszenie Literackie. Głównym celem było propagowanie poezji twórców głogowskich wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, rozbudzanie zainteresowań literackich (recytatorskich) oraz wspieranie uzdolnień.

W dniu 26 listopada odbył się konkurs dla szkół gimnazjalnych. W tym dniu wystąpiło 23 uczestników.
Jury w składzie:

  1. Jolanta Budkowska

  2. Maria Skrzypczak

  3. Wioletta Ziemińska

  4. Stefan Górawski

po wysłuchaniu recytacji wyłoniło następujących laureatów:
 

Grand Prix i I miejsce: Jagoda Klimala - Gimnazjum nr 2
II miejsce Marcin Piekielniak - Gimnazjum nr 2
III miejsce Samanta Helt - Gimnazjum nr 5

Wyróżnieni zostali:
Agnieszka Kasprzyk - Gimnazjum nr 5
Sara Hass  - Gimnazjum nr 3
Paulina Kluska - Gimnazjum Białołęka


Natomiast 27 listopada nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych. Wzięło w nim udział 22 uczniów.
Jury w takim samym składzie jak dnia poprzedniego wyłoniło następujących laureatów:

 

Grand Prix i I miejsce: Martyna Mendyka  - I Liceum Ogólnokształcące
II miejsce Klaudia Frąszczak - I Liceum Ogólnokształcące
III miejsce Patrycja Cypriańska - I Liceum Ogólnokształcące


Wyróżnieni zostali:
Dawid Goździk  Zespół Szkół Zawodowych im. Komisji Edukacji Narodowej
Paulina Ciunajcius - III Liceum Ogólnokształcące
Karina Uniowska - Zespół Szkół Zawodowych z Oddziałami Integracyjnymi


Nagrody i wyróżnienia zostały ufundowane przez:

  1. Starostwo Powiatowe w Głogowie

  2. Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i doskonalenia Nauczycieli

  3. Głogowskie Stowarzyszenie Literackie

  4. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Hurtownia Sebastian i Ryszard Kulesza Głogów

 

Organizatorzy składają wszystkim fundatorom nagród wielkie podziękowania!
 


Irena Kubiak

bottom of page