top of page

III Edycja Konkursu Recytatorskiego
Poezji Twórców Głogowskich

 W dniach 29-30 listopada 2011r. w Bibliotece Pedagogicznej odbyła się III edycja Konkursu Recytatorskiego Poezji Twórców Głogowskich. Łącznie wzięło w nim udział 43 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu głogowskiego. Zaproszeni zostali  także poeci, którzy z uwagą przysłuchiwali się recytacjom uczniów.

 

W pierwszym dniu wystąpiło dwudziestu jeden uczniów gimnazjów. Jury po długiej i ożywionej dyskusji postanowiło I nagrodę przyznać Marcinowi Piekielniakowi z Gimnazjum nr 2 w Głogowie. II miejsce wyrecytowała Jagoda Klimala (także Gimnazjum nr 2) a trzecie Karolina Wiatr z Gimnazjum nr 5 w Głogowie. Przyznano ponadto aż pięć równorzędnych wyróżnień, którymi uhonorowano: Annę Jacieczko (Gimnazjum nr 5), Ewę Kwiatkowską (Gimnazjum Publiczne w Gaworzycach), Dolgorsuren Lkhagvadorj (Gimnazjum nr 2), Karolinę Suchorukow (Samorządowe Centrum Edukacji w Radwanicach) oraz Jakuba Lerke (Gimnazjum w Grębocicach).

 

W drugim dniu konkursu przed jury stanęło dwudziestu dwóch recytatorów z głogowskich szkół średnich i zawodowych, z których najwyżej oceniono prezentację ucznia III Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół im. J. Wyżykowskiego Mateusza Pluty. Drugie miejsce przyznano Karolowi Kolano z Zespołu Szkół im. J. Wyżykowskiego, a trzecie Adriannie Borciuch z I LO. Były też cztery wyróżnienia, które otrzymali: Barbara Sowula (Zespół Szkół Ekonomicznych), Bartosz Jurusz (II LO), Jarosław Rydzanicz (Zespół Szkół Zawodowych im. KEN) oraz Iga Dziubalska (Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi).

 

W ocenie jurorów poziom konkursowych zmagań okazał się wysoki, a kandydatów do nagród i wyróżnień było przynajmniej kilkunastu. Recytatorzy najchętniej sięgali po teksty Krzysztofa Jelenia, Tadeusza Kolańczyka, Katarzyny Swędrowskiej, Piotra Mosonia oraz Eweliny Tołopiło, ale trafiały się także wiersze wielu innych znanych poetów, a także tych nie mających jeszcze wielu literackich osiągnięć. 

 

Organizatorzy  bardzo serdecznie dziękują opiekunom, uczniom, głogowskim poetom i wszystkim zainteresowanym za uczestnictwo w tej edycji konkursu.

Water Droplets
Budding Tree
Fallen Apples
Cherry Blossom
Ray of Light
Bloom
Dew
Tranquil forest
Lilly Pond
bottom of page