top of page

WYNIKI !!!

Kl. 7 i gimnazja

I miejsce - Julianna Lewandowska

II miejsce - Zofia Małyszczyk

III miejsce - Lena Hejmej

Wyróżnienia: Vanessa Rzewnicka, Katarzyna Stano, Hanna Zielińska

Szkoły średnie

I miejsce - Aleksandra Stano

II miejsce - Bartłomiej Kieruńczyk

III miejsce Mateusz Radło

Wyróżnienia: Angelika Miklas, Magdalena Langner, Julia Wojtalik, Zuzanna Hucała

   W dniach 28 – 29 listopada 2017 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Głogowie odbyła się kolejna edycja Konkursu Recytatorskiego Poezji Twórców Głogowskich. Organizatorami przedsięwzięcia, które jak zawsze cieszyło się ogromną popularnością, było Głogowskie Stowarzyszenie Literackie oraz Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie. 

   Wśród zaproszonych gości znaleźli się głogowscy autorzy: Ewelina Tołopiło, Krzysztof Jeleń, Tadeusz Kolańczyk, Henryk Adamczyk oraz Wiktoria Kordacka, która wystąpiła również, jako uczestniczka zmagań konkursowych.  Konkurs ma propagować dorobek twórców głogowskich wśród młodzieży oraz rozbudzać ich zainteresowania literackie.

   W tegorocznej edycji udział wzięło 53 uczniów. Jak co roku w pierwszym dniu, swoje umiejętności prezentowali uczniowie VII klas szkół podstawowych i uczniowie gimnazjów. W kolejnym dniu utwory lokalnych twórców recytowali uczniowie szkół średnich. Najliczniejszą grupę stanowili gimnazjaliści

i uczniowie VII klas szkół podstawowych.


   Jury w składzie: Barbara Krzywulicz, Ewelina Tołopiło, Arlena Kiziak, Bożena Rudzińska wysłuchało z uwagą 34 deklamacji.  W kategorii siódmych klas szkół podstawowych oraz gimnazjów wyłoniono następujących laureatów:

Grand Prix i I miejsce - Julianna Lewandowska Grand Prix

II miejsce – Zofia Małyszczyk

III miejsce – Lena Hejmej

Wyróżnienia otrzymali:

Vanessa Rzewnicka
Katarzyna Stano
Hanna Zielińska


   W kategorii szkół średnich, po wysłuchaniu recytacji  19 uczestników. Komisja konkursowa w składzie:
Irena Kubiak, Agnieszka Lewandowska, Arlena Kiziak, Małgorzata Jankowska, nagrodziła 7 recytatorów, przyznając następujące nagrody:

Grand Prix i I miejsce Aleksandra Stano

II miejsce Bartłomiej Kieruńczyk
III miejsce Mateusz Radło
Wyróżnienia otrzymali :

Angelika Miklas
Magdalena Langner
Julia Wojtalik
Zuzanna Hucała

Nagrody dla laureatów konkursu ufundowali: Urząd Miejski w Głogowie,Starostwo Powiatowe w Głogowie oraz "PEN" S.C. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Hurtownia Sebastian i Ryszard Kulesza

Zdjęcia

28 listopada      29 listopada

Szanowni Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele Języka Polskiego,

Nauczyciele Bibliotekarze z terenu Powiatu Głogowskiego

 

Głogowskie Stowarzyszenie Literackie oraz Biblioteka Pedagogiczna PCPPPiDN  w Głogowie

 

z a p r a s z a j ą

 

młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Głogowa i Powiatu Głogowskiego do uczestnictwa

 

w IX Konkursie Recytatorskim Poezji

Twórców Głogowskich

 

który odbędzie się

28 XI 2017 r. (szkoły gimnazjalne i siódme klasy SP)

oraz 29 XI 2017 r. (szkoły ponadgimnazjalne)

o godz. 09.00 w Bibliotece Pedagogicznej w Głogowie

Prezes GSL                                                         Dyrektor PCPPPiDN

 

Krzysztof Jeleń                                                   Barbara Krzywulicz

bottom of page