Powiatowy Konkurs Fotograficzny

dla klas 1-8 szkół podstawowych

Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Głogowa

Cele i tematyka konkursu:

 

   Zadaniem konkursu jest wykonanie zdjęcia ukazującego różnorodność i piękno powiatu głogowskiego. Udokumentowanie tego, co dzieje się w naszym regionie, przedstawienie zarówno życia codziennego, jak i okolicznościowego oraz niezwykłych wydarzeń, zabytków, budowli współczesnych, które są znajdują się na terenie naszej małej ojczyzny.

   Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o obiektach dziedzictwa przyrodniczego i kulturalnego Głogowa i powiatu głogowskiego

  Konkurs ma też na celu promowanie nowych talentów w twórczości fotograficznej, rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności, zachęcenie uczestników do dostrzegania piękna w najbliższej okolicy oraz prezentację ich twórczości.

Klasy I-III

 

I miejsce - Dominik Piątek

II miejsce - Natalia Szmidt

III miejsce - Klaudia Wielgosińska

 

Wyróżnienia:

Oliwia Federowicz, Adam Lewicki, Weronika Jochimska

 

Wyróżnienie specjalne od Radia Elka:

Mikołaj Kasprzak

Klasy IV-VIII

 

I miejsce - Krzysztof Miszczuk

II miejsce - Kacper Antosz

III miejsce - Emilia Gajdzińska oraz Jakub Wspaniały

 

Wyróżnienia:

Paulina Dziurdziak, Natalia Grywaczewska, Jakub Jałowiecki, Mateusz Knihnicki, Jakub Marynik

 

Wyróżnienie specjalne od organizatorów:

Samuel Kornas

Wyniki konkursu!!

Warunki konkursu:

 

  1. Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży szkół powiatu głogowskiego.

  2. Przedmiotem konkursu są zdjęcia fotograficzne związane z powiatem głogowskim.

  3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu max. 2 zdjęcia. Format zdjęć 15 cm x  21 cm.

  4. Zgłoszenie fotografii na konkurs oznacza równocześnie  akceptację warunków konkursu i regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Nadesłanie (dostarczenie) zdjęć na konkurs jest równoznaczne z deklaracją, iż zdjęcia nie naruszają dóbr osobistych i materialnych oraz praw autorskich osób trzecich i zostały wykonane samodzielnie przez osobę zgłaszającą prace, a osoby portretowane wyrażają zgodę na publikowanie swojego wizerunku.

  5. Prace należy czytelnie opisać: imię i nazwisko autora, wiek, adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna artystycznego oraz krótki opis przedstawionego miejsca, obiektu, zdarzenia.

  6. Nadesłane prace stają się własnością organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ich publikacji we wszystkich związanych z konkursem materiałach, z zaznaczeniem nazwiska autora, tytułu pracy i miejsca, które zajęła w konkursie.

  7. Oceny prac dokona Jury powołane przez organizatora. Decyzja jury jest ostateczna nieodwołalna.

  8. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody i dyplomy oraz wystawa pokonkursowa.

Etap szkolny

do 19.10.2018 r. należy dostarczyć do SP nr 2 wGłogowie najlepsze prace wybrane w każdej ze szkół.

Etap międzyszkolny

5.11.2018 r.

wyłonienie najlepszych z nadesłanych prac.

Rozstrzygnięcie konkursu

28.11.2018 r.  godz. 16.00

Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie.

Ważne daty

© 2013-2017 by AS. No animals were harmed in the making of this site.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now