Logo Biblioteki Pedagogicznej w Głogowie

zaprasza uczniów klas VI-VIII i szkół ponadpodstawowych

do wzięcia udziału w konkursie plastycznym:

STOP UZALEŻNIENIOM

Logo konkursu
Wyniki konkursu
wyróżnienia w konkursie

Cele konkursu:

  • promowanie profilaktyki uzależnień od narkotyków wśród młodzieży,

  • promowanie pozytywnych wzorców zachowań, alternatywnych form spędzania czasu, postaw społecznych i relacji międzyludzkich, które są czynnikami chroniącymi przed popadaniem w uzależnienia,

  • podnoszenie świadomości młodzieży na temat negatywnych konsekwencji wynikających zużywania nikotyny, alkoholu, środków psychoaktywnych, w szczególności narkotyków i dopalaczy,

  • rozwijanie kreatywności oraz umiejętności plastycznych.

Zadanie uczestnika konkursu:

przygotowanie plakatu, rysunku, obrazu, związanego z profilaktyką uzależnień od nikotyny, alkoholu, substancji psychoaktywnych, w tym narkotyków lub dopalaczy (technika wykonania prac – dowolna, format prac - A3 lub A4)

Ważne daty:

  • prace konkursowe należy przesyłać na adres Biblioteki Pedagogicznej (ul. Jedności Robotniczej 10, 67-200 Głogów) lub składać w bibliotece  w terminie do 30.04.2021r.

  • rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10.05.2021r. na terenie Biblioteki Pedagogicznej w Głogowie.