top of page

V Edycja Konkursu Recytatorskiego Poezji

Twórców Głogowskich

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO
organizowanego przez Głogowskie Stowarzyszenie Literackie oraz Bibliotekę Pedagogiczną w GłogowieCele konkursu:
1.Propagowanie twórczości poetów głogowskich wśród młodzieży miasta i powiatu
2.Szerzenie kultury słowa poetyckiego
3.Rozbudzenie zainteresowań literackich (recytatorskich) wśród młodzieży szkolnej, wspieranie uzdolnień

Organizatorzy:
1.Biblioteka Pedagogiczna Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie
ul. Jedności Robotniczej 10
67-200 Głogów
tel.76/7272598, e-mail: glogow@dbp.wroc.pl, bpglo@o2.pl,

2. Głogowskie Stowarzyszenie Literackie w Głogowie
ul. Perseusza 13,
67 - 200 Głogów
tel. 76 833 99 49
e - mail : glostol@wp.pl

Warunki uczestnictwa:

1.Uczestnicy przygotowują recytację dwóch wybranych prze siebie wierszy lub fragmentów prozy autorów głogowskich.

2.Uczestnictwo (na kartach zgłoszenia) należy nadesłać lub dostarczyć do Biblioteki Pedagogicznej w Głogowie ul. Jedności Robotniczej 10 do dnia 20 listopada 2013 r. Kartę zgłoszenia można również przesłać mailem na adres bpglo@o2.pl lub głogów@dbp.wroc.pl

3.Konkurs odbędzie się w budynku Biblioteki Pedagogicznej przy ul. Jedności Robotniczej 10.

4. Konkurs odbywać się będzie w czasie dwóch dni: pierwszy dzień konkursu szkoły gimnazjalne, drugi dzień – szkoły ponadgimnazjalne.

5.Prezentacje uczestników oceniane będą przez jury, które w swojej ocenie będzie uwzględniać :
- dobór repertuaru
- interpretację
- kulturę słowa
- ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu)

Dla laureatów konkursu przewidziane są dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów i sponsorów.

6.Sprawy sporne rozstrzygać będą organizatorzy w porozumieniu z jury.

7.Wszelkich informacji udziela Urszula Lewocka – Biblioteka Pedagogiczna, tel. 76 72 72 598.

Biblioteka udostępnia także teksty do recytacji.

 

KARTA ZGŁOSZENIA

bottom of page