top of page

VI Edycja Konkursu Recytatorskiego Poezji

Twórców Głogowskich

Szanowni Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele Języka Polskiego,
Nauczyciele Bibliotekarze z terenu Powiatu Głogowskiego


Biblioteka Pedagogiczna PCPPPiDN w Głogowie
oraz
Głogowskie Stowarzyszenie Literackie


z a p r a s z a j ą

młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Głogowa i Powiatu Głogowskiego do uczestnictwa w

 

VI Konkursie Recytatorskim

Poezji Twórców Głogowskich

Konkurs odbędzie się w dniu 03 XII 2014 r. (szkoły gimnazjalne)
oraz 04 XII 2014 r.(szkoły ponadgimnazjalne).

 

 

 

 

 

               Dyrektor PCPPPiDN                          Głogowskie Stowarzyszenie Literackie
 

Barbara Krzywulicz                               Krzysztof Jeleń

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO
organizowanego przez Głogowskie Stowarzyszenie Literackie oraz Bibliotekę Pedagogiczną w Głogowie

 

Cele konkursu:

1.Propagowanie twórczości poetów głogowskich wśród młodzieży miasta i powiatu

2.Szerzenie kultury słowa poetyckiego

3.Rozbudzenie zainteresowań literackich (recytatorskich) wśród młodzieży szkolnej, wspieranie uzdolnień

 

Organizatorzy:

1.Biblioteka Pedagogiczna Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie

ul. Jedności Robotniczej 10

67-200 Głogów

tel.76/7272598, e-mail: glogow@dbp.wroc.pl, bpglo@o2.pl,

 

2. Głogowskie Stowarzyszenie Literackie w Głogowie 
ul. Perseusza 13,

67 - 200 Głogów
tel. 76 833 99 49 
e - mail : glostol@wp.pl

 

Warunki uczestnictwa:

1.Uczestnicy przygotowują recytację dwóch wybranych prze siebie wierszy lub fragmentów prozy autorów głogowskich.

 

2.Uczestnictwo (na kartach zgłoszenia) należy nadesłać lub dostarczyć do Biblioteki Pedagogicznej w Głogowie ul. Jedności Robotniczej 10- do dnia 28 listopada 2014 r. Kartę zgłoszenia można również przesłać mailem na adres bpglo@o2.pl lubgłogów@dbp.wroc.pl

 

3.Konkurs odbędzie się w budynku Biblioteki Pedagogicznej przy ul. Jedności Robotniczej 10.

 

4. Konkurs odbywać się będzie w czasie dwóch dni: pierwszy dzień konkursu szkoły gimnazjalne, drugi dzień – szkoły ponadgimnazjalne.

 

5.Prezentacje uczestników oceniane będą przez jury, które w swojej ocenie będzie uwzględniać :

  • dobór repertuaru

  • interpretację

  • kulturę słowa

  • ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu)

Dla laureatów konkursu przewidziane są dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów i sponsorów.

 

5.Sprawy sporne rozstrzygać będą organizatorzy w porozumieniu z jury.

 

7. Organizatorom przysługuje prawo do prezentowania i publikacji zdjęć, zrobionych przez wyznaczoną przez organizatora osobę.

 

6.Wszelkich informacji udziela Urszula Lewocka – Biblioteka Pedagogiczna.

tel. 76 72 72 598. Biblioteka udostępnia także teksty do recytacji.

 

KARTA ZGŁOSZENIA

bottom of page