top of page

VII Edycja Konkursu Recytatorskiego Poezji

Twórców Głogowskich

W dniach 25-26 listopada 2015 roku odbyła się w budynku biblioteki VII Edycja Konkursu Recytatorskiego Poezji Twórców Głogowskich, którego organizatorami byli: PCPPPiDN Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie oraz Głogowskie Stowarzyszenie Literackie. Głównym celem było propagowanie poezji twórców głogowskich wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, rozbudzanie zainteresowań literackich (recytatorskich) oraz wspieranie uzdolnień.

W dniu 25 listopada odbył się konkurs dla szkół gimnazjalnych. W tym dniu wystąpiło 20 uczestników.
Jury w składzie:

 1. Barbara Krzywulicz

 2. Irena Kubiak

 3. Arlena Kiziak

po wysłuchaniu recytacji wyłoniło następujących laureatów:
 

I miejsce: Aleksandra Stano - Gimnazjum "Aslan"
II miejsce: Julia Wojtalik - Gimnazjum nr 3
III miejsce: Agata Sidorowicz - Gimnazjum "Aslan"


Wyróżnieni zostali:


Gabriela Gettner - Gimnazjum Gminne w Serbach
Julia Królikowska  - Gimnazjum Gminne w Grębocicach
Agnieszka Kowalczyk - Gimnazjum nr 2

Julia Glińska - Gimnazjum Dwujęzyczne


Natomiast 26 listopada nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych. Wzięło w nim udział 14 uczniów.
Jury w takim samym składzie jak dnia poprzedniego wyłoniło następujących laureatów:
 

I miejsce: Michał Buler  - I Liceum Ogólnokształcące
II miejsce: Wiktoria Pawlak - II Liceum Ogólnokształcące
III miejsce: Angelika Miklas - Zespół Szkół Ekonomicznych


Wyróżnieni zostali:
Bartosz Jasik - I Liceum Ogólnokształcące
Bartłomiej Kieruńczyk - I Liceum Ogólnokształcące
Kacper Wolny - Zespół Szkół Politechnicznych


 

Nagrody i wyróżnienia zostały ufundowane przez:

 1. Starostwo Powiatowe w Głogowie

 2. Urząd Miasta w Głogowie

 3. Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli

 4. Głogowskie Stowarzyszenie Literackie

 

Organizatorzy składają wszystkim fundatorom nagród wielkie podziękowania!

Szanowni Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele Języka Polskiego,
Nauczyciele Bibliotekarze z terenu Powiatu Głogowskiego


Biblioteka Pedagogiczna PCPPPiDN w Głogowie
oraz
Głogowskie Stowarzyszenie Literackie


z a p r a s z a j ą

młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Głogowa i Powiatu Głogowskiego do uczestnictwa w

 

VII Konkursie Recytatorskim

Poezji Twórców Głogowskich

Konkurs odbędzie się w dniu 25 XI 2015 r. (szkoły gimnazjalne)
oraz 26 XI 2015 r.(szkoły ponadgimnazjalne).

 

 

 

 

 

               Dyrektor PCPPPiDN                          Głogowskie Stowarzyszenie Literackie
 

Barbara Krzywulicz                               Krzysztof Jeleń

IMG_2761
IMG_2804
IMG_2813
IMG_2807
IMG_2816
IMG_2822
IMG_2852
IMG_2857
IMG_2854
IMG_2862
IMG_2866

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO
organizowanego przez Głogowskie Stowarzyszenie Literackie oraz Bibliotekę Pedagogiczną w Głogowie

 

Cele konkursu:

1.Propagowanie twórczości poetów głogowskich wśród młodzieży miasta i powiatu

2.Szerzenie kultury słowa poetyckiego

3.Rozbudzenie zainteresowań literackich (recytatorskich) wśród młodzieży szkolnej, wspieranie uzdolnień

 

Organizatorzy:

1.Biblioteka Pedagogiczna Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie

ul. Jedności Robotniczej 10

67-200 Głogów

tel.76/7272598, e-mail: glogow@dbp.wroc.pl, bpglo@o2.pl,

 

2. Głogowskie Stowarzyszenie Literackie w Głogowie 
ul. Perseusza 13,

67 - 200 Głogów
tel. 76 833 99 49 
e - mail : glostol@wp.pl

 

Warunki uczestnictwa:

1.Uczestnicy przygotowują recytację dwóch wybranych prze siebie wierszy lub fragmentów prozy autorów głogowskich.

 

2.Uczestnictwo (na kartach zgłoszenia) należy nadesłać lub dostarczyć do Biblioteki Pedagogicznej w Głogowie ul. Jedności Robotniczej 10- do dnia 20 listopada 2015 r. Kartę zgłoszenia można również przesłać mailem na adres bpglo@o2.pl lubgłogów@dbp.wroc.pl

 

3.Konkurs odbędzie się w budynku Biblioteki Pedagogicznej przy ul. Jedności Robotniczej 10.

 

4. Konkurs odbywać się będzie w czasie dwóch dni: pierwszy dzień konkursu szkoły gimnazjalne, drugi dzień – szkoły ponadgimnazjalne.

 

5.Prezentacje uczestników oceniane będą przez jury, które w swojej ocenie będzie uwzględniać :

 • dobór repertuaru

 • interpretację

 • kulturę słowa

 • ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu)

Dla laureatów konkursu przewidziane są dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów i sponsorów.

 

5.Sprawy sporne rozstrzygać będą organizatorzy w porozumieniu z jury.

 

7. Organizatorom przysługuje prawo do prezentowania i publikacji zdjęć, zrobionych przez wyznaczoną przez organizatora osobę.

 

6.Wszelkich informacji udziela Urszula Lewocka – Biblioteka Pedagogiczna.

tel. 76 72 72 598. Biblioteka udostępnia także teksty do recytacji.

 

KARTA ZGŁOSZENIA

bottom of page