Zaczarowany Świat Wierszy

Juliana Tuwima

Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna wraz z filiami w Jeleniej Górze, Legnicy, Strzelinie, Świdnicy i Wałbrzychu, Szkoła Podstawowa nr 73 we Wrocławiu oraz Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu zapraszają uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w regionalnym konkursie na opracowanie pracy interdyscyplinarnej poświęconej wartościom krzewionym przez Janusza Korczaka, a w szczególności respektowaniu praw dziecka-ucznia

 

 

"Każde dziecko jest istotą społeczną mającą swoje prawa..."

Przypominamy, że 15 maja 2013 r. mija ostateczny termin przesyłania prac plastycznych oraz wyników o finalistach etapu szkolnego konkursu „Zaczarowany świat wierszy Juliana Tuwima”.

Prace plastyczne oraz informacje o finalistach proszę przesyłać do Biblioteki Pedagogicznej w Głogowie.
 

Drugi etap konkursu, dla niżej wymienionych placówek, odbędzie się w Bibliotece Pedagogicznej w Głogowie, przy ul. Jedności Robotniczej 10, w następujących terminach:
 

04.06.2013 r., godz.12.00 - scenka dramowa (przedszkola)

Przedszkole Gminne w  Jerzmanowej

Przedszkole Publiczne nr 10 w Głogowie

ZSSP w Przedmościu

Przedszkole Publiczne w  Kotli

 

 

05.06.2013 r., godz.12.00 - recytacja (klasy 4 - 5)

SP nr 10 w Głogowie

SP w  Nielubi

SP nr 2 w Głogowie

SP nr 14 w Głogowie

Zespół Szkół SP w Przedmościu

SP nr 7 w Głogowie

SP nr 6 Głogowie

Zespół Edukacyjny w Gaworzycach

 

05.06.2013 r., godz.14.00 - rozstrzygnięcie konkursu plastycznego (kl. 0-3)

SP nr 10 w Głogowie

SP w Nielubi

SP nr 2 w Głogowie

SP nr 14 w Głogowie

SP w Kotli

ZSSP w Przedmościu

SP nr 7 w Głogowie

SP nr 6 w Głogowie

SP w Brzegu Głogowskim

ZE w Gaworzycach

Wyniki II etapu konkursu "Zaczarowany Świat Wierszy Juliana Tuwima":

Scenka dramowa (4 czerwca 2013 r.):

I miejsce Przedszkole Gminne w Jerzmanowej
II miejsce Przedszkole Publiczne w Kotli

Recytacja utworu (5 czerwca 2013 r.):

I miejsce Klaudia Gruchała (Zespół Szkół w Przedmościu)
II miejsce Iga Lazarska (SP nr 14 w Głogowie)
III miejsce Aleksandra Bujanowska (SP nr 2 Głogów) oraz Gettner Gabriela (SP w Wilkowie)

Praca plastyczna (5 czerwca 2013 r.):

I miejsce Paweł Smoraczewski (Zespół Szkół w Przedmościu)
II miejsce Hanna Kobylarz (SP nr 10 w Głogowie)
III miejsce Jakub Grabowski (SP nr 2 w Głogowie)

 

DSCN2901.JPG
DSCN2905.JPG
DSCN2904.JPG
DSCN2903.JPG
DSCN2902.JPG
DSCN2899.JPG
DSCN2893.JPG
DSCN2894.JPG
DSCN2895.JPG
DSCN2896.JPG
DSCN2897.JPG
DSCN2898.JPG
DSCN2892.JPG
DSCN2891.JPG
DSCN2890.JPG
DSCN2889.JPG
DSCN2887.JPG
DSCN2885.JPG
DSCN2876.JPG
DSCN2878.JPG
DSCN2879.JPG
DSCN2882.JPG
DSCN2883.JPG
DSCN2884.JPG
DSCN2874.JPG
DSCN2872.JPG
DSCN2871.JPG
DSCN2870.JPG
DSCN2869.JPG
DSCN2868.JPG