Logo Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogowie
Logo PCPPPiDN w Głogowie
Logo Biblioteki Pedagogicznej w Głogowie

Konkurs fotograficzny pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Głogowa

Zatrzymane w kadrze

moje ulubione miejsce spotkań

WYNIKI

zdjęcia laureatów

 

 

 

Dobra fotografia nie jest tylko reprodukcją przedmiotu lub grupy przedmiotów – jest interpretacją natury, reprodukcją wrażeń fotografa, którą pragnie przekazać innym. 

Lewis Hine

 

  17 marca odbyło się rozstrzygnięcie VI Powiatowego Konkursu Fotograficznego pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Głogowa - Zatrzymane w kadrze – moje ulubione miejsce spotkań.  Uczestnicy konkursu mieli za zadanie pokazać, że są w Głogowie i okolicy miejsca, które warto zobaczyć, że jest piękno, którego warto szukać, że są chwile, o  których trzeba pamiętać. Do konkursu zgłoszono 45 fotografii wykonanych przez uczniów szkół podstawowych powiatu głogowskiego.

  Celem konkursu zorganizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2 w Głogowie, Bibliotekę Pedagogiczną oraz Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w  Głogowie była możliwość zmierzenia się uczestników w sposobie utrwalenia i widzenia otaczającej ich rzeczywistości. Ponadto rozwijanie zainteresowań fotograficznych, rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności, zachęcenie uczestników do dostrzegania piękna w najbliższej okolicy. Na fotografiach można podziwiać aleje spacerowe w parkach, ścieżki leśne, stawy, jeziora, okolice rzeki Odry, place zabaw, zabytki. Zatrzymano na nich chwile z codziennego życia mieszkańców.

  Zwycięzcami konkursu zostali autorzy fotografii, które najlepiej odzwierciedlały temat konkursu. Jury oceniało także, jakość techniczną oraz walory artystyczne zdjęć.    

  Prace konkursowe oceniało jury w składzie:

 • Kamila Czyż - redaktor naczelny Głogowskiego Portalu Informacyjnego,

 • Ireneusz Białęcki - fotograf studia „Fotokolor”,

 • Agnieszka Skrycka – nauczyciel, bibliotekarz

  Wyłoniono laureatów w dwóch kategoriach wiekowych.

 

KLASY 1 - 3:

 • I miejsce - ADRIANNA WOLIŃSKA                

 • II miejsce - JAKUB HADRYŚ             

 • III miejsce - MAJA JAŚKOWIEC              

WYRÓŻNIENIA:

 • JAN JAŹWICKI

 • EMMA KORNAS

 • JULIAN IANESI

 • MARIKA WDOWICKA

 

 

KLASY 4 - 8:

 • I miejsce - NADIA FLORCZYK      

 • II miejsce - PAWEŁ TUCZYŃSKI         

 • III miejsce - MAJA PTASZYŃSKA                                     

WYRÓŻNIENIA:

 • ROZALIA MADERA      

 • ALEKSANDRA DROZDOWSKA

 • MACIEJ PAŁATYŃSKI

 • JULIA KOPACKA

 • MARIUSZ  PAŁATYŃSKI

 • KLAUDIA WIELGOSIŃSKA       

 

Kalendarz ze zdjęciami laureatów zobacz.


Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w  kolejnych edycjach konkursu.


Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez

 • Prezydent Miasta Głogowa – Pana  Rafaela Rokaszewicza,

 • Właściciela Przedsiębiorstwa Wielobranżowego PEN  -  Pan Sebastiana Kuleszę,

Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogowie.

Cele i tematyka konkursu:

 

Celem konkursu jest możliwość zmierzenia się uczestników w sposobie utrwalania i widzenia otaczającej ich rzeczywistości, rozpowszechnianie wśród uczniów szkół podstawowych oraz mieszkańców Powiatu Głogowskiego fotografii, jako środka wyrazu artystycznego.

Pokażmy, że są miejsca w Głogowie i okolicy, które warto zobaczyć, że jest piękno, którego warto szukać, że są chwile, o których trzeba pamiętać

i podzielić się nimi z innymi. 

Warunki konkursu:

 

 1. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych powiatu głogowskiego, słuchaczy Głogowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, nauczycieli.

 2. Przedmiotem konkursu są zdjęcia fotograficzne ukazujące ulubione miejsca spotkań, relaksu i przyjemnych chwil.

 3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu max. 2 zdjęcia.

 4. Format zdjęć 15 cm x  21 cm.

 5. Zgłoszenie fotografii na konkurs oznacza równocześnie  akceptację warunków konkursu i regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Nadesłanie (dostarczenie) zdjęć na konkurs jest równoznaczne z deklaracją,           iż zdjęcia nie naruszają dóbr osobistych i materialnych oraz praw autorskich osób trzecich i zostały wykonane samodzielnie przez osobę zgłaszającą prace, a osoby portretowane wyrażają zgodę na publikowanie swojego wizerunku.

 6. Prace należy czytelnie opisać: imię i nazwisko autora, wiek, adres szkoły, imię          i nazwisko opiekuna artystycznego oraz krótki opis przedstawionego miejsca, obiektu, zdarzenia.

 7. Nadesłane prace stają się własnością organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ich publikacji we wszystkich związanych z konkursem materiałach,         z zaznaczeniem nazwiska autora, tytułu pracy i miejsca, które zajęła w konkursie.

 8. Oceny prac dokona Jury powołane przez organizatora. Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.

 9. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody i dyplomy oraz wystawa pokonkursowa.

Etap szkolny

do 9.02.2021 r.

 prace konkursowe należy dostarczyć lub przesłać na adres:

Szkoła Podstawowa nr 2 w Głogowie

Aleja Wolności 74

67-200,  Głogów

  

 

Etap międzyszkolny

27.02.2021 r.

wyłonienie najlepszych z nadesłanych prac.

Rozstrzygnięcie konkursu

17.03.2021 r.  godz. 16.00

Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie.

Ważne daty