top of page

Krzew Głogu

Konkurs fotograficzny dla klas 1-6 szkół podstawowych powiatu głogowskiego.

Organozatorzy: Szkoła Podstawowa nr 2 w Głogowie wraz z Biblioteką Pedagogiczną w Głogowie

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Głogów mój dom, moja mała ojczyzna

Konkurs poetycki uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogowie klas I-VI.

Organizatorzy: Szkoła Podstawowa nr 2 w Głogowie; Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie

I edycja 2016

II edycja 2017

III edycja 2018

IV edycja 2019

Konkurs Recytatorski Poezji Twórców Głogowskich

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Zaczarowany świat wierszy Juliana Tuwima

W celu uświetnienia obchodów Roku Juliana Tuwima, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu wraz z Biblioteką Pedagogiczną w Głogowie zapraszają do wzięcia udziału w Konkursie Zaczarowany świat wierszy Juliana Tuwima.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

W świecie baśni Andersena

  W marcu 2015 r. w SP nr 2 w Głogowie został przeprowadzony konkurs plastyczny „W świecie baśni Andersena”. Na konkurs wpłynęło 35 prac, przeważnie rysunkowych, znalazło się również kilka kolaży. Wszystkie trafnie przedstawiały tematykę konkursu.

Wytwory plastyczne oceniała komisja w składzie:

- mgr Barbara Krzywulicz – dyrektor Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie

- mgr Mariola Kokot - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogowie

- mgr Urszula Lewocka  - nauczyciel, bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej w Głogowie

- mgr Agnieszka Skrycka – nauczyciel, bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej w Głogowie

 

Wybór zwycięskich prac okazał się bardzo trudny. Po wielu dyskusjach i długich naradach jury konkursu wyróżniło 7 prac:

       - Natalii Szumińskiej  z kl. II c

       - Emilii Kazimierczak z kl. III c

       - Macieja Stawickiego  z kl. III c

       - Michała Andrasz z kl. III C

       - Patryka Sadłochy z kl. III a

       - Martyny Stachowiak z kl. III a

       - Amadou Diallo z kl. III a

 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali słodycze, a wyróżnieni dodatkowo drobne upominki.

 

Konkurs przygotowały panie: Arlena Kiziak, Beata Kornas, Grażyna Fiałkowska, Magdalena Łata, Iwona Tworkowska.

bottom of page